Оголошення про прийом до докторантури та аспірантури

Національний інститут стратегічних досліджень оголошує конкурсний прийом до докторантури та аспірантури в 2010 р. за спеціальностями: 21.01.01 - основи національної безпеки держави (політичні науки), 21.03.01 - гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки), 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки).

Документи приймаються з 1 до 17 вересня 2010 р. Вступні іспити до аспірантури проводяться з 27 вересня до 20 жовтня. Зарахування до аспірантури і докторантури - з 1 листопада.

Перелік документів, які подають вступники:

Копії документів подаються засвідченими в установленому порядку.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Працевлаштування випускників забезпечується установами, які направили їх на навчання.

Документи приймаються за адресою: 01015, м. Київ, вул. Цитадельна 7-а, к. 104, відділ підготовки наукових кадрів. Телефон для довідок: 254-41-26. E-mail: dubovyk@niss.gov.ua