Рекомендації бажаючим прикріпитися до Інституту здобувачем наукового ступеня кандидата наук

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Особи, які пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення не користуються. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.

Документи, необхідні для прикріплення з метою написання дисертації:

Документи, необхідні для прикріплення з метою складання кандидатських іспитів:

Здобувачі протягом місяця після прикріплення подають у відділ на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Затверджений план зберігається у відділі підготовки наукових кадрів (в особовій справі здобувача).

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальним планом, щорічно звітують на засіданні відділу і атестуються науковим керівником. Витяг з протоколу засідання відділу про атестацію щорічно необхідно подавати у відділ підготовки наукових кадрів (к.19, т.235-89-61) для прийняття рішення про подальше прикріплення.