ПРО БІБЛІОТЕКУ


Каталог періодичних видань
Електронний бібліотечний каталог
Бібліотеки України

Бібліотека Інституту створена в 1992 році.

Бібліотека здійснює:

  • комплектацію фондів;

  • обробку надходжень, розміщення їх у фонді за системою Універсальної десяткової класифікації (УДК) та внесення до бази каталогів;

  • обслуговування співробітників Інституту та його філіалів, аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів, державних службовців Адміністрації Президента, Секретаріату Кабінету Міністрів, апарату Верховної Ради, експертів та аналітиків РНБО;

  • співпрацю з іншими бібліотеками наукових установ, міністерств і відомств.

Бібліотечний фонд нараховує близько 25 215 примірників. Книжковий фонд – 8 263 примірники, періодичні видання – 13 578 примірників, статистичні збірники та бюлетені – 881 примірник. Фонд авторефератів становить 2 458 одиниць, дисертацій – 35.

Комплектування бібліотечних фондів Інституту ведеться за всіма напрямами суспільного розвитку України та інших держав, а саме: суспільно-політичним, соціально-економічним, гуманітарним, етнополітичним, геополітичним, зовнішньополітичним, воєнно-політичним, екологічним, інформаційним.

У фондах бібліотеки великий підбір унікальної довідкової літератури: енциклопедій, серед яких “Енциклопедія Брокгауза і Ефрона” (видання 1890 р., в 86-ти томах); “Етнографічний збірник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка” (видання 1898 р., в 20-ти томах); “The World Book Encyclopedia”; універсальні й галузеві довідники; термінологічні та мовні словники тощо.

З 1997 року бібліотека отримує по одному примірнику видань Світового банку, ООН. Серед них – щорічні звіти про світовий розвиток, фундаментальні дослідження світових тенденцій розвитку та дослідження, присвячені Україні.

Щорічно бібліотека передплачує близько 160 найменувань періодичних видань України та зарубіжних країн. Проводиться аналітична обробка цих видань. Бібліографічні описи матеріалів, що відповідають тематиці проблем, які розробляються в Інституті, заносяться до електронної бази “Періодичні видання”.

Бібліотека має великий фонд інформаційно-аналітичних матеріалів з питань національної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції.

Значне місце в фонді бібліотеки посідають статистичні збірники та бюлетені з Державного Комітету статистики України, які містять інформацію про соціально-економічний стан держави за видами економічної діяльності.

Бібліотека має дисертаційний фонд (кандидатські та докторські дисертації, що захищались в Інституті), фонд авторефератів дисертацій, що надходять з усіх регіонів України.

В бібліотеці створено електронний каталог, в основі якого лежить система УДФ “Бібліотека”, що відповідає міжнародним вимогам до сучасних бібліотечних систем, підтримує комунікативний стандарт Z 39.50 і повністю співпадає з міжнародними форматами UNIMARC та USMARC. Автоматизацію бібліотечних процесів було розпочато з каталогізації: створення електронних баз книг, які працюють в режимі реального часу в мережі Інтернет.

Довідково-бібліографічний апарат складається з традиційних каталогів, картотек (зокрема публікацій праць співробітників Інституту та його філіалів).

Бібліотека організовує тематичні виставки літератури та виставки нових надходжень; надає бібліотечні та бібліографічні довідки; здійснює підготовку тематичних добірок; забезпечує обслуговування читачів за міжбібліотечним абонементом; надає консультації читачам бібліотеки щодо користування електронними базами даних тощо.

Бібліотека постійно поповнює фонди новітньою інформацією, створює оглядово-інформаційні бази даних.