Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку
січень - грудень 2009 р.


ГРУДЕНЬ


 1. Засоби детінізації підготовки до ЄВРО-2012
 2. Формування позитивного міжнародного іміджу Української Держави в інформаційному просторі
 3. Інститут президентства у змішаних політичних системах
 4. Аналіз стану інформаційного простору АР Крим
 5. Розвиток біопаливного сегмента ПЕК в Україні
 6. Формування позиції України у рамках підготовки конференції з виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
 7. Наближення якості життя окремих груп населення (у першу чергу найменш захищених) до європейських соціальних стандартів: підсумки та пропозиції щодо прискорення просування України до цих стандартів
 8. Правові, економічні та екологічні аспекти видобутку енергоносіїв на українському шельфі Чорного та Азовського морів
 9. Енергетичні проекти на Близькому Сході в контексті національних інтересів України
 10. Концепція (основи державної політики) енергетичної безпеки України у 2010-2014 роках (проект)
 11. Напрями і першочергові завдання посилення стимулюючої ролі монетарної політики в Україні
 12. Про стан та перспективи розвитку науково-технологічного потенціалу України
 13. Соціокультурні аспекти діяльності національних меншин у процесах європейської інтеграції України: регіональний вимір
 14. Щодо реалізації інвестиційного потенціалу недержавного пенсійного забезпечення
 15. Щодо перспектив запровадження в Україні гарантованого забезпечення молоді першим робочим місцем
 16. Інвестиційна привабливість спеціальних правових режимів економічної діяльності в прикордонних з ЄС областях України
 17. Зарубіжний досвід взаємодії держави з підприємницькими структурами та громадськими інституціями у сфері підтримки та розвитку культури
 18. Фінансування силових інститутів держави: порівняльний аналіз ситуації в Україні та провідних європейських країнах
 19. Щоквартальний моніторинг розвитку соціальної сфери, виявлення та системний аналіз найбільш гострих соціальних проблем та підготовка відповідних пропозицій (ІІІ і ІV квартали)
 20. Адаптація та ставлення громадян України до ринкових економічних перетворень
 21. Політика США на Близькому Сході після президентських виборів 2008 р. в контексті інтересів України в регіоні
 22. Військово-політична активність США і НАТО в Чорноморсько-Каспійському регіоні після грузинсько-російського конфлікту у серпні 2008 року
 23. Шляхи підвищення інноваційно-інвестиційного потенціалу як фактора розвитку транскордонного співробітництва
 24. Стан і перспективи посилення співробітництва України і Європейського Союзу у сфері енергетики
 25. Україна в новій стратегічній концепції НАТО
 26. Динаміка розвитку українсько-угорських відносин у другому півріччі 2009 року

ЛИСТОПАД


 1. Інтеграція України у європейський соціокультурний простір: стан та перспективи
 2. Cтан і перспективи залучення інвестицій арабських країн в економіку України
 3. Перспективи розвитку суспільно-політичної ситуації в АР Крим
 4. Енергетична політика ЄС: актуальні питання для України (законодавчий аспект)
 5. Щодо невідкладніх заходів по забезпеченню АЕС паливом
 6. Вплив застосування спеціальних правових режимів економічної діяльності на економіку України
 7. Випереджальне зростанння імпорту - шляхи збалансування зовнішньої торгівлі України
 8. Соціально-політичні аспекти діяльності організацій закордонних українців
 9. Роль парламенту у формуванні оборонної політики європейських країн
 10. Задоволеність мовних потреб громадян, мовна самоідентифікація громадян України
 11. Осередки народних промислів як об’єкти туризму та чинник актуалізації національної культурної спадщини
 12. Чинники розвитку транскордонного співробітництва регіону
 13. Перспективи розвитку економічної співпраці України з країнами Східної Азії (КНР, Японія, Республіка Корея)
 14. Підтримка європейських та євроатлантичних прагнень України в контексті розвитку українсько-американського стратегічного партнерства
 15. Гармонізація національного законодавства з міжнародними нормами культурної політики

ЖОВТЕНЬ


 1. Створення нових робочих місць в Україні: результати та перспективи
 2. Проблеми та перспективи співробітництва Україніи з Іраном в економічній сфері
 3. Обгрунтування механізмів застосування офсетних (компенсаційних) програм при здійсненні імпорту товарів військового призначення та подвійного використання для потреб національної безпеки та оборони
 4. Можливості розв'язання проблеми модернізації вертольотів Збройних Сил України за рахунок участі у модернізації та створенні вертольотів для країн НАТО
 5. Обґрунтування доцільності реалізації кластерної моделі розвитку українсько–польського транскордонного співробітництва у сфері туризму
 6. Інституційні інструменти зовнішньої політики РФ у контексті двосторонніх відносин з Україною
 7. Захист честі й гідності глави держави: світовий досвід для України
 8. Енергетичні пріоритети України в Чорноморсько-Каспійському регіоні
 9. Удосконалення конституційно-правових механізмів дострокового припинення депутатських повноважень в Україні
 10. Джерела нестабільності в регіоні Арабського Машріку в контексті національних інтересів України
 11. Особливості глобалізаційних процесів в арабському світі та їх урахування в близькосхідній політиці України
 12. Щодо підготовки комплексної програми освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу Чорного й Азовського морів
 13. Реалізація ініціатив ЄС з розвитку співробітництва з Україною: фінансування інфраструктурних проектів
 14. Світовий досвід створення інститутів розвитку: висновки для України (на прикладі державних банків розвитку)
 15. Досягнення, проблеми та завдання європейської вищої освіти на шляху створення спільного освітнього простору

ВЕРЕСЕНЬ


 1. Оптимальні чинники формування спільної загальнонаціональної ідентичності громадян України: соціокультурний вимір
 2. Особливості реформування оборонних підприємств у сучасних умовах. Концептуальний підхід до вибору критеріїв для збереження або ліквідації виробництва
 3. Підвищення ефективності реалізації угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та обласними радами
 4. Оптимізація державної політики щодо попередження та протидії проявам ксенофобії та расизму в Україні
 5. Проблема забезпечення правопорядку у парламенті та дисципліни представників депутатського корпусу: вітчизняна та зарубіжна практика
 6. Політична культура: особливості регіональної самоідентифікації українців
 7. Зарубіжний досвід забезпечення правопорядку у парламенті та дисципліни представників депутатського корпусу
 8. Актуальні проблеми двосторонніх відносин між країнами Карпатського регіону
 9. Стратегічні пріоритети головних учасників енергетичних ринків Європейського регіону в контексті завдань забезпечення енергетичної безпеки України
 10. Щодо можливих напрямків зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі України
 11. Діяльність вітчизняних неурядових організацій як фактор покращення ставлення до євроатлантичної інтеграції України
 12. Досвід і проблеми взаємодії органів самоорганізації населення, місцевої влади та бізнесових структур
 13. Сучасні проблеми розвитку українсько-угорських відносин
 14. Проблеми та перспективи співробітництва України з країнами Південної Азії (Афганістан, Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланка, Непал)
 15. „Союз для Середземномор’я” – новий формат співробітництва арабських країн Північної Африки з Європейським Союзом: досвід для України
 16. Розвиток сільського туризму в депресивних регіонах України: економіко-правовий аспект
 17. Щодо проблем надання послуг населенню органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
 18. Металургійний комплекс України в умовах кризи: причини падіння та напрямки покращення ситуації
 19. Оцінка готовності переходу Збройних Сил України на контрактну основу
 20. Поширення ідеології релігійних ісламських течій екстремістського спрямування АР Крим

СЕРПЕНЬ


 1. Робота центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм (правовий аспект)
 2. Стан та проблеми реалізації державної мовної політики у системі освіти для національних меншин
 3. Напрями врегулювання міжнародно-правових проблем тимчасового перебування Чорноморського флоту РФ на території України

ЛИПЕНЬ


 1. Щодо впливу зростання присутності іноземного капіталу на банківську систему України
 2. Перспективи та виклики тристороннього співробітництва ЄС-Україна-Росія
 3. Україна і CEFTA: динаміка взаємної торгівлі
 4. Моделі виборів президента: світовий досвід та висновки для України
 5. Кризові явища в промисловості України та пріоритетні заходи антикризової політики
 6. Питання розвитку атомної енергетики в контексті кризи режиму ДНЯЗ: світова практика та досвід для України
 7. Щодо реалізації проекту будівництва серії танкерів для транспортування нафти і нафтопродуктів та газовозів для транспортування скрапленого природного газу
 8. Досвід взаємодії органів державної влади та релігійних організацій в соціальній сфері на території АР Крим
 9. Вступ України у СОТ: переваги та ризики
 10. Стан і проблеми розвитку готельного господарства України в контексті підготовки до Євро-2012
 11. Удосконалення механізмів координації державної політики протидії корупції
 12. Актуальні проблеми економічних відносин між Україною та країнами СНД (зовнішньоторговельний аспект)
 13. Вітчизняний та зарубіжний досвід запровадження в органах державної влади систем електронного документообігу: проблеми, переваги, рекомендації
 14. Інституційні форми забезпечення зовнішньої політики України у двосторонніх відносинах з РФ
 15. Ставлення громадян до основних напрямів зовнішньої політики України (фактори покращення ставлення до євроатлантичної інтеграції України)
 16. Вплив нової зовнішньополітичної доктрини РФ на розвиток двосторонніх відносин з Україною
 17. Можливості розширення співпраці з Казахстаном в контексті енергетичних та економічних інтересів України
 18. Конституційні повноваження глави уряду та механізми їх реалізації в країнах Європейського Союзу
 19. Удосконалення порядку здійснення Президентом України повноважень у сфері контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави
 20. Лобіювання економічних інтересів як механізм заміщення корупції: міжнародний досвід для України
 21. Міжконфесійні відносини в Україні (на базі соцопитувань)
 22. Стан та проблеми реалізації державної мовної політики у системі освіти для національних меншин в АР Крим
 23. Мовна політика як інструмент розвитку комунікативного простору Європейського Союзу
 24. Щодо розробки і стану реалізації національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів світового океану на 2009-2034 роки
 25. Можливості об’єднання православних церков (на базі соцопитувань)
 26. Досвід країн Центрально-Східної Європи щодо адаптації функціонування національних оборонно-промислових комплексів до вимог і потреб НАТО
 27. Порівняльний аналіз політики країн НАТО щодо України
 28. Концептуальні засади попередження екологічних катастроф з урахуванням специфіки Південно-східного регіону України
 29. Порівняльно-правовий аналіз поняття правоохоронних органів за вітчизняним та зарубіжним законодавством, їх характерні ознаки, види та місце в системі органів виконавчої влади
 30. Пряма демократія на місцевому рівні: форми і механізми здійснення в розвинених країнах світу
 31. Розвиток вугільної галузі на Сході України: проблеми та перспективи
 32. Роль громадських організацій у формуванні історичної пам’яті українського народу
 33. Соціально-економічні проблеми розвитку монофункціональних міст
 34. Транскордонне співробітництво Україна-ЄС: стан, проблеми та перспективи
 35. Український пантеон як чинник формування національної ідентичності
 36. Українсько-російські відносини в енергетичній сфері
 37. Ювілейний саміт НАТО 2009 року: проблеми забезпечення інтересів України

ЧЕРВЕНЬ


 1. Динаміка інвестиційного клімату країн Східної Європи - досвід для України
 2. Фінансове забезпечення організації проведення ЄВРО-2012
 3. Інформаційна складова російсько-грузинського конфлікту в серпні 2008 року: ризики для України
 4. Створення сприятливих умов для поєднання зайнятості батьківства в Україні (з урахуванням досвіду країн Західної Європи)
 5. Механізми державного стимулювання благодійної діяльності у сфері культури
 6. Розвиток венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання
 7. Законодавче закріплення правового статусу грантодавців: вітчизняний та зарубіжний досвід
 8. Методика та порядок організації проведення громадського моніторингу стану поширення корупційних діянь у політичній, економічній і соціальній сферах на загальнодержавному та місцевому рівнях
 9. Інституційні засади державного регулювання розвитку депресивних територій
 10. Шляхи гармонізації колективних та індивідуальних прав у процесі реалізації етнонаціональної політики
 11. Шляхи забезпечення сприятливих умов для залучення у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс іноземних інвестицій та надання гарантій щодо їх захисту. Можливість застосування механізму поставок озброєння та військової техніки у лізинг, кредит, у залік державного боргу, на безоплатній основі
 12. Перспективи становлення ринку муніципальних цінних паперів в Україні
 13. Діяльність неурядових організацій в Україні у контексті національної безпеки України
 14. Політика України щодо ключових питань роззброєння і контролю над озброєннями в Європі
 15. Перспективи та можливості впровадження вільного програмного забезпечення в навчальних закладах та державних установах України
 16. Вплив грузино-російського конфлікту на безпекову ситуацію України та її стратегічні інтереси в Чорноморсько-Каспійському регіоні
 17. Шляхи удосконалення системи стримувань і противаг у взаємодії суб’єктів державної влади в умовах конституційно-правової реформи
 18. Оцінка громадянами України власного соціального статусу, соціального самопочуття
 19. Можливості розвитку тристоронньої співпраці між ЄС, Україною та Республікою Білорусь в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство"
 20. Стан та перспективи розширення українсько-індійського співробітництва
 21. Проблеми та перспективи українсько-російського транскордонного співробітництва
 22. Проблеми розвитку університетської науки в Україні в контексті європейського досвіду
 23. Стан і перспективи співробітництва держав-членів ГУАМ у сфері економіки та енергетики
 24. Основні показники розвитку соціальної сфери в Україні у січні-квітні 2009 року, проблеми та можливі шляхи їх розв’язання
 25. Можливості розвитку українсько-іракського співробітництва в контексті політики провідних країн світу щодо Іраку

ТРАВЕНЬ


 1. Механізми забезпечення соціального захисту шахтарів-інвалідів у відповідності до європейських стандартів
 2. Розвиток громадянського суспільства в Україні: відповідність стандартам Ради Європи
 3. Основні напрямки політики нової адміністрації США на Близькому Сході
 4. Проблема подвійного громадянства в Україні: аналіз ситуації, зарубіжний досвід, шляхи вирішення, законодавчі пропозиції
 5. Концепція правового регулювання статусу недоторканості посадових осіб держави та суддів
 6. Формування національної ідентичності засобами державної культурної політики: досвід Канади
 7. Чинники міжелекторального стирання граней (на матеріалах соціологічних дсліджень)
 8. Щодо переваг і ризиків лібералізації валютної політики в сучасних умовах
 9. Ефективна партійна система в умовах змішаної форми правління: світовий досвід
 10. Визначення шляхів та підходів до управління процесами зміни форми власності підприємств ОПК та можливості у зв'язку з цим державного контролю за їх діяльністю
 11. Довіра громадян до органів влади та базових соціальних інститутів
 12. Напрями детінізації економіки в малих містах та на сільських територіях України
 13. Оцінка рівня впливу дорадчих структур на процес підготовки та прийняття управлінських рішень
 14. Механізми вдосконалення виконавської дисципліни державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (вітчизняний та зарубіжний досвід)
 15. Інноваційні процеси в галузі інтелектуальної власності

КВІТЕНЬ


 1. Унормування прав суб’єктів господарювання щодо володіння, користування і розпорядження озброєнням та військовою технікою в процесі їх створення і виготовлення
 2. Соціально-економічний розвиток території на прикладі міст районного значення
 3. Щодо інституційного забезпечення функціонування ринку праці в Україні
 4. Механізм політичної відповідальності уряду перед главою держави: досвід світової демократії для України
 5. Шляхи удосконалення системи державного регулювання оборонно-промисловим комплесом України
 6. Імплементація європейських принципів солідарності та субсидіарності у вітчизняному інформаційному просторі
 7. Розвиток мережі Інтернет та онлайн-ресурсів в Україні: проблеми і перспективи

БЕРЕЗЕНЬ


 1. Трансформація європейського та євроатлантичного простору безпеки. Наслідки для України
 2. Виявлення чинників та шляхів розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України на основі дослідження громадської думки
 3. Оцінка стану толерантності українського суспільства
 4. Досвід функціонування суспільного телерадіомовлення в країнах Європейського Союзу: організаційно-правові та фінансово-економічні аспекти
 5. Щодо основних тенденцій економічного розвитку України в 2008 р. та першочергових завдань економічної політики держави
 6. Щодо активізації інвестиційної діяльності страхових компаній
 7. Перехід України на світові ціни енергоносіїв: проблеми та перспективи
 8. Аналіз регламентації діяльності органів самоорганізації населення на локальному рівні
 9. Роль бікамерної структури парламенту у зміцненні системи державної влади

 10. Шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні
 11. Інституційне забезпечення державної регіональної політики (досвід країн ЄС)
 12. Щодо удосконалення методик визначення величини прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін та інших соціальних показників в Україні
 13. Проблеми транзиту та постачання нафти в Україну
 14. Стратегічні проблеми національного банківського сектора і шляхи їх вирішення
 15. Польський досвід співпраці органів публічної адміністрації з неурядовими організаціями в оборонній сфері: уроки для України
 16. Особливості мовно-культурної самоідентифікації населення АР Крим: соціологічний вимір
 17. Механізм адаптації законодавства Польщі до ACQUIS COMMUNAUTAIRE в рамках угоди про асоціацію між Польщею та ЄС: досвід для України
 18. Негативні аспекти розвитку та пріоритети підтримки малого підприємництва в малих містах України (за матеріалами Львівської області)
 19. Концепція проекту Закону України „Про порядок оприлюднення даних про корупційні діяння посадових осіб держави та суддів”
 20. Зовнішньополітичні аспекти використання Чорного моря як ресурсу України
 21. Законодавче забезпечення молодіжної політики в Україні
 22. Перспективи транскордонної співпраці України в енергетичній сфері в контексті європейської політики сусідства
 23. Економічна конкуренція Японії і КНР у Центральній Азії та Східній Європі: висновки для України
 24. Друковані ЗМІ як складова єдиного національного інформаційного простору України
 25. Напрями співпраці державних органів влади і громадських структур у реалізації програм із подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на Сході України
 26. Обґрунтування пріоритетів Спільної українсько-польської стратегії транскордонного розвитку в сфері туризму в умовах підготовки до проведення Євро 2012
 27. Удосконалення механізму декларування доходів та видатків посадових осіб держави та суддів
 28. Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні
 29. Грузинсько-російський конфлікт і його наслідки для енергетики та безпекової ситуації в Чорноморсько-Каспійському регіоні
 30. Вітчизняна кіноіндустрія як фактор забезпечення цілісності національно-культурного простору
 31. Механізми забезпечення свободи віросповідання в європейських країнах
 32. Пріоритети військово-технічної політики та методологія їх визначення у сучасних умовах і реаліях України
 33. Унормування поняття військових формувань та вироблення системних підходів доїх визначення і здійснення керівництва ними
 34. Візова політика і практика консульських установ країн ЄС в Україні: приклад Закарпатської області
 35. Проблеми і перспективи автономізації українських ВНЗ в контексті європейського досвіду університетської автономії
 36. Транзит та постачання газу в Україну. Реалії та перспективи
 37. Перспективи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну
 38. Шляхи деконструкції міфу Великої Вітчизняної війни в історичній пам’яті українського народу
 39. Реформування системи цивільного захисту населення відповідно до завдань європейської та євроатлантичної інтеграції
 40. Історичне краєзнавство як засіб формування історичної пам’яті українського народу
 41. Нова посилена угода "Україна-ЄС”: здобутки та перспективи для України

ЛЮТИЙ


 1. Проблема самоідентифікації мешканців Криму в контексті формування української політичної нації
 2. Фінансова основа місцевого самоврядування в Україні: унормування у проекті податкового кодексу
 3. Моніторинг внутрішньої та зовнішньої політики Угорської Республіки (друге півріччя) 2008 року
 4. Соціальна діяльність церков та релігійних організацій в Україні
 5. Перспективи прямих іноземних інвестицій у підприємтсва ОПК України: права інвесторів та інтереси національної безпеки
 6. Концепція наукового супроводу державної політики України у сфері протидії корупції
 7. Суспільно-політичне становище в Пакистані: наслідки для регіональної та глобальної політики
 8. Удосконолення законодавчого урегулювання свободи мирних зібрань громадян
 9. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні
 10. Енергетична складова іранського питання: позиції та інтереси провідних центрів сили
 11. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
 12. Шляхи і засоби регулювання демографічних та міграційних процесів на Півдні України

СІЧЕНЬ


 1. Суспільно-політична ситуація в Дніпропетровському регіоні (жовтень-грудень 2008 р.)
 2. Перспективи розвитку сфери туризму та рекреації в малих містах
 3. Проблеми та шляхи оптимізації державного регулювання демографічних і міграційних процесів в Україні
 4. Політика РФ і Туреччини в Чорноморсько-Каспійському регіоні: координація та взаємодія
 5. Щ
 6. одо інфляційної динаміки у 2008 р. та шляхів утримання інфляції в економічно безпечних межах

 7. Ендогенні та екзогенні фактори функціонування банківського сектору України в умовах іноземного інвестування в СЕЗ і ТПР
 8. Сучасні демографічні процеси в Україні та їх врахування в програмах відтворення трудового потенціалу
 9. Експертиза виконання Указу Президента України від 20.08.2007 № 721/2007 з питань залучення іноземних інвестицій в ОПК
 10. Заходи з децентралізації зовнішньоторговельної політики України в умовах багатостороннього регулювання торгівлі
 11. Моніторинг внутрішньої та зовнішньої політики Словацької Республіки (друге півріччя 2008 року)
 12. Економічні відносини України та Росії в контексті інтеграції та стуктуризації
 13. Оцінка громадянами України власного соціального статусу, соціального самопочуття
 14. Стратегічне партнерство Росії та ЄС: аналітичні оцінки
 15. Дослідження російської експертної думки щодо розвитку демократії в Україні
 16. Перехід до басейнового принципу управління водними ресурсами в Одеській області: проблеми і перспективи
 17. Науково-методичне забезпечення оцінки регіональних диспропорцій соціального розвитку: проблеми та напрями удосконалення
 18. Розвиток промислових парків у постсоціалістичних країнах Європи
 19. Використання інноваційних технологій на фінансових ринках України (на прикладі фондів прямого інвестування та венчурних фондів)
 20. Щодо проблем визначення категорії "багатодітні сім’ї» у соціальній сфері
 21. Основи державної політики соціального захисту молоді в Україні
 22. Формування політики України у сфері національної безпеки: контроль процесу громадськими інститутами
 23. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД
 24. Проблема взаємодії іноземних та національних інвестицій в Україні: методичний аспект
 25. Нелегальна імміграція на Півдні України: стан, потенційні загрози і наслідки
 26. Вдосконалення платіжної системи як необхідна умова забезпечення фінансової стабільності
 27. Інституційне забезпечення міграційної політики держави
 28. Проблеми функціонування ГСХ „Дунай-Чорне море” в контексті розвитку міжнародного транспортного коридору № 7
 29. Нові тенденції зовнішньополітичного курсу Туреччини: висновки для України
 30. Спільнота демократичного вибору: нові можливості й перспективи
 31. Загальнонаціональні аудіовізуальні медіа як інструмент трансляції європейських цінностей
 32. Екологічні, медико-соціальні та гуманітарні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС в оцінках міжнародної спільноти: висновки для України
 33. Стан та перспективи формування нової системи регіональної безпеки у Східній Азії