Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку


2010 рік


СЕРПЕНЬ

 1. Підсумки реалізації основних засад стратегії національної безпеки України в оборонній політиці держави

ЛИПЕНЬ

 1. Інституційне забезпечення розвитку сфери туризму в українсько-польському транскордонному регіоні
 2. Нова стратегічна концепція НАТО: комплексний підхід
 3. Проблеми і перспективи перспективи реалізації програми добросусідства „Польща-Білорусь-Україна 2007-2013”

ЧЕРВЕНЬ

 1. Аналіз репрезентації української культури на веб-сайтах обласних державних адміністрацій України
 2. Про необхідність прискорення доопрацювання та винесення на розгляд ВРУ законопроекту "Про виробництво військової техніки"
 3. Рекомендації до розвитку співпраці між Словацькою Республікою та Україною на 2010-2015 роки (в контексті Комунікації ЄС „Східне партнерство”)
 4. Щодо реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
 5. Шкільні підручники з історії України як чинник формування історичної пам’яті молоді
 6. Шляхи підвищення ефективності реалізації економічної функції громад

ТРАВЕНЬ


 1. Трансформація воєнних загроз й основ оборонної політики в сучасних умовах
 2. Пріоритети державної політики сприяння посиленню фінансової стійкості суб’єктів підприємництва України в умовах фінансово-економічної кризи
 3. Щодо інституційного забезпечення реформи місцевого самоврядування в Україні
 4. Актуальні питання підвищення ефективності функціонування сектору безпеки України
 5. Роль уряду в країнах зі змішаною формою правління: висновки для України
 6. Напрями та механізми підвищення фіскальної та регулятивної ефективності ПДВ
 7. Особливості сприйняття громадянами України політичних партій та електоральних процесів в державі
 8. Оборонна політика у нових проектах Конституції України
 9. Проблеми національної консолідації українського суспільства: позиціонування політичних партій
 10. Українська модель президентства у контексті новітніх тенденцій європейських трансформацій
 11. Вплив міграційно-візової політики ЄС на розвиток транскордонного співробітництва України та Польщі
 12. Удосконалення нормативно-правової бази як необхідна умова лібералізації візового режиму між Україною та ЄС
 13. Альтернативні джерела енергоресурсів в Українському Причорномор'ї
 14. Дотримання інформаційних прав і свобод українських громадян: нормативно-правове забезпечення і регулятивні важелі

КВІТЕНЬ


 1. Місцева самоорганізація населення: зарубіжний досвід для України
 2. Проблема становлення середнього класу як основи розвитку громадянського суспільства в Україні
 3. Розвиток механізмів залучення громадськості до заходів протидії корупції в Україні

БЕРЕЗЕНЬ


 1. Участь громадськості в державному управлінні: роль недержавних аналітичних центрів

 2. Використання енергозберігаючих технологій в країнах ЄС: досвід для України
 3. Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною
 4. Ризики фіскальної політики У 2010 р.: чинники та механізми подолання
 5. Стан і перспективи реалізації Трансарабського газопроводу: шанси залучення України
 6. Технології інформування населення з питань європейської інтеграції
 7. Ставлення громадян до основних напрямів завнішньої політики України
 8. Стабільність банківської системи: загрози та шляхи їх подолання
 9. Перспективи запровадження нових форм спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні: нормативно-правовий аспект
 10. Російські ініціативи для загальноєвропейської безпеки
 11. Роль глави держави у розв’язанні урядових криз у державах ЄС зі змішаною формою правління
 12. Щодо реформування оподаткування господарської діяльності, пов’язаної з експлуатацією природних ресурсів України
 13. Президентське вето в сучасних демократичних системах
 14. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика
 15. Можливості оборонно-промислового комплексу України в системі національної безпеки
 16. Військово-технічне співробітництво країн Магрібу з країнами світу: можливості для України
 17. Окремі аспекти правового врегулювання діяльності на ринку лікарських засобів
 18. Перспективи реформування виборчої системи України: післямова президентських виборів
 19. Щодо пріоритетних напрямів та ризиків переходу від антикризової до антидепресійної політики
 20. Чисельність Збройних сил України як фактор обороноздатності

СІЧЕНЬ


 1. Розвиток електронної демократії в Україні
 2. Вплив громади на подолання екологічної кризи старопромислових регіонів, на прикладі Донецької області
 3. Концептуальні засади державної політики пам'яті в Україні
 4. Роль музеїв у соціокультурному та економічному житті України: зарубіжний досвід
 5. Нові форми організації територій з особливим податковим режимом (СЕЗ і ТПР)

Січень - грудень 2009 р.

Січень - грудень 2008 р.

Березень - грудень 2007 р.

Тижневі аналітичні огляди