ЗМІСТ

Титул

I. Суспільно-політичні процеси

1. Кудряченко А.І. Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України

2. Черленяк І.І. Формування інституту політичної відповідальності в умовах становлення політико-еволюційних циклів в Україні

3. Андрусів В.В. Інституційний інтерес: виникнення та стратегічне значення

4. Опалько Ю.В. Проблеми становлення громадянського суспільства у програмних документах українських політичних партій

5. Держалюк О.М. Політичний конфлікт як фактор внутрішньої загрози національній безпеці

6. Музичко О.Є. Проросійські суспільно-політичні організації на півдні України як фактор дестабілізації ситуації в регіоні: сучасний стан проблеми та шляхи її вирішення

II. Гуманітарний розвиток

1. Здіорук С. І. Пріоритети гуманітарної політики України

2. Карпенко М.М. Модернізація вищої освіти як чинник розбудови суспільства знань в Україні

3. Шевчук О.Г. Геостратегічне дослідження етно-конфесійної системи регіону

4. Розумний М.М. Світове українство перед викликами майбутнього

5. Грицяк Н.В. Базові концепції та ідеї ґендерної теорії

6. Жадан І.В., Зорько В.С. Мовна ситуація в Україні: соціологічний вимір

III. Економічна політика

1. Давиденко С.В. Вплив розширення внутрішнього ринку на економічне зростання України

2. Покришка Д.С. Структурні чинники забезпечення конкурентоспроможності економіки України

3. Пищуліна О.М. Шлях до довгострокової соціальної стратегії: на перехресті вибору

4. Шевчук В.О. Передумови та загрози "перегріву" ринку нерухомості та механізми його врегулювання

5. Шевцов А.І., Дорошкевич А.З. Майбутнє атомної енергетики - в новітніх технологіях

6. Макогон Ю.В., Рябчин О.М. Роль Кіотського протоколу і сучасних екотехнологій в енергозберігаючій політиці України

7. Куденко Г.О., Кадермєєва Д.С. Перспективи енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України

IV. Регіональна політика та місцеве самоврядування

1. Макогон Ю.В. Регіональна складова економічної стратегії України: сутність та проблеми

2. Мітряєва С.І., Лендьел М.О. Європейська модель залучення громадян як інструмент планування та управління розвитком регіону

V. Зовнішньополітичні проблеми

1. Кудряченко А.І. Геополітичні виклики сучасної України

2. Шевцов А.І., Шеховцов В.С. Особливості воєнно-політичних відносин США і НАТО з Росією: в контексті можливих альтернатив для України

3. Сіновець П.А. Режим нерозповсюдження ядерної зброї у контексті сучасної зовнішньої політики США

VI. Проблеми національної безпеки та оборони

1. Лепетун Ян. Традиційні і сучасні дослідження безпеки: структурне порівняння концепту

Відомості про авторів

Вимоги до статей