НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР

"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ: ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ В СЛОВАЧЧИНІ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ"

15-19 березня 2010 року

Законом України "Про основи національної безпеки держави" поширення корупції - хабарництво в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організована злочинна діяльність - визначено як одну з основних загроз національній безпеці України та стабільності суспільства.

З метою кардинального покращення ситуації щодо боротьби з корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних органів у цій сфері, здійснення реальних кроків щодо повернення довіри громадян до влади, суттєве поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним співтовариством, Президент України Віктор Янукович 26 лютого 2010 р. підписав Указ "Про утворення національного атнтикорупційного комітету".

В рамках практичної реалізації цього Указу Президента України, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді (РФ НІСД) спільно із Дослідним центром Словацької асоціації зовнішньої політики (ДЦ САЗП) ініціювали проведення навчального семінару "Європейський досвід боротьби з корупцією: транспарентність в Словаччині та можливості для України", який проходив 15-19 березня 2010 р.

Семінар було організовано для представників правоохоронних органів Закарпаття, фахова діяльність яких пов'язана з цією сферою. До складу групи із 15 чол., зокрема увійшли представники: відділу спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Закарпатській області; Управління громадянства, міграції і реєстрації фізичних осіб Головного управління МВС України в Закарпатській області, окремого відділу внутрішньої безпеки Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Чопського та Мукачівського прикордонного загонів, відділу внутрішньої безпеки спецпідрозділу по боротьбі з корупцією Головного управління МВС України в Закарпатській області; експерти.

Відкриваючи семінар, його організатори Владімір Бенч (ДЦ САЗП) та Світлана Мітряєва (РФ НІСД) відзначили, що корупція в Україні, її масштаби, специфіка і динаміка - це наслідок загальних політичних, соціальних і економічних проблем країни, яка зараз переживає докорінну перебудову суспільних, державних і економічних засад. Незважаючи на вжиті останнім часом організаційно-правові заходи щодо протидій корупції в Україні, її масштаби наразі залишаються значними. Проведення різних досліджень рівня корупції свідчить, що у свідомості громадян закріпилося уявлення про широке поширення корупції в усіх владних структурах та на всіх управлінських рівнях.

Як свідчить міжнародний, досвід боротьба з цим негативним явищем досягає успіху лише за умови її комплексного характеру, коли вона охоплює якнайбільше сфер життєдіяльності держави, ведеться постійно та перебуває в центрі уваги як влади, так і громадськості. Така діяльність у більшості європейських країн, в тому числі і в Словаччині, проводиться системно і базується на основних принципах верховенства права, законності, системності, практичної спрямованості та радикальних заходів взаємодії владних структур з інститутами суспільства і населенням та ін. Власне і цей навчальний семінар для представників правоохоронних структур Закарпатської області присвячений розгляду цих питань.
 

Генеральний консул України в м. Пряшеві п. Юрій Колядинський та Генеральний консул Словацької Республіки в м. Ужгороді п. Мар'ян Сладечек зазначили, що останнім часом спостерігається тенденція до зближення антикорупційних законодавств європейських країн і усунення в них принципових відмінностей. Зазначена тенденція закономірно обумовила створення загальноєвропейського карного права про відповідальність за такі діяння в рамках Конвенції про кримінальну відповідальність та корупційні злочини Ради Європи 1999 року, де сконцентровано міжнародний досвід законодавчого забезпечення боротьби з корупцією. Прийняття останньої зобов'язує державу - члена Ради Європи передбачити в національному законодавстві загальноєвропейські норми про відповідальність за корупцію.

В Європі сформовано традиційно негативне ставлення суспільства до корупційних проявів. Коріння такого стану містяться в історичних правових, моральних та етичних нормах життя європейських країн, а правове поле не стільки служить для покарання, скільки спрямоване на запобігання і попередження подібних злочинів. Головними чинниками цього є прозорість суспільства держав Європи, всебічне правове врегулювання практично всіх сторін життя, високий статус, правова і матеріальна захищеність державних службовців. Саме це і покладено в основу системи боротьби з корупцією. Велике значення для попередження корупції у суспільстві мають також інститути, спеціально створені для контролю за діяльністю державного апарату і захисту прав людини у конкретних випадках.

З огляду на стратегічний політичний вибір України, наявність у європейських держав вікових демократичних традицій та певного досвіду протидії корупційним проявам, зазначена Конвенція є орієнтиром у формуванні українського правового поля боротьби з корупцією. В основі дієвої системи протидії корупції в Україні має бути усвідомлення того, що антикорупційна діяльність досягне успіху лише за умови комплексного підходу, здійснення її державними органами у тісній співпраці з неурядовими організаціями, засобами масової інформації та іншими інститутами громадянського суспільства. Боротьба з корупцією повинна стати загальнонаціональним завданням з чітко вираженими пріоритетами та належною координацією. Власне на це націлює Указ Президента України "Про створення Національного антикорупційного комітету". Його реалізація наблизить Україну до рівня розвинутих європейських країн та усуне перешкоди для її інтегрування в європейське співтовариство.

Генеральні консули п. Ю. Колядинський та п. М. Сладечек дали високу оцінку роботі Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді та Дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики, які вже тривалий період проводять активну роботу з ознайомлення України і українців з європейськими стандартами на всіх рівнях. Це приклад позитивної реальної діяльності двох експертних структур України і Словаччини та практичний внесок в європейське майбутнє України. Протягом 5 днів перед групою українських фахівців виступили юристи, судді та представники вищого керівництва спеціальних органів по боротьбі з корупцією в Словаччині. По завершенню навчання учасникам семінару було вручено відповідні сертифікати. Даний захід проходив в рамках реалізацій проекту NPOI "Партнерство заради розвитку - творення українсько-словацького транскордонного співробітництва" за підтримки Уряду Словацької Республіки.