Розвиток інформаційних технологій є вагомим чинником, що сприяє розвитку централізованого управління шляхом програмування сучасних соціальних процесів. Поряд з тим, спрямоване застосування спеціальних інформаційних операцій дає змогу зацікавленим особам значно впливати на соціальну поведінку населення.

Забезпечення інформаційної безпеки держави, людини та суспільства в цілому дедалі більше стає комплексним завданням, яке включає в себе політичні, економічні, інформаційні та інші заходи. Успішно його вирішувати вдається завдяки оптимальному застосуванню усіх форм та засобів протидії деструктивному впливу сучасних інформаційних технологій. Державна політика запобігання застосуванню спеціальних інформаційних операцій має істотні відмінності від звичайного захисту інформаційної безпеки людини. Особливу роль у цьому процесі відіграє взаємодія відповідних органів державної влади з суб'єктами громадянського суспільства.

16 квітня 2009 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбулося засідання "круглого столу": "Проблеми удосконалення взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства в процесі забезпечення інформаційної безпеки України".

На засіданні обговорювалися питання:

- сучасні загрози інформаційній безпеці держави, суспільства та громадянина в Україні.

- роль і місце інститутів громадянського суспільства у взаємодії з органами державної влади щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина.

- удосконалення чинного законодавства та формування державної політики України у сфері інформаційної безпеки.

Під час засідання "круглого столу" учасникам було презентовано й запропоновано для обговорення проект Концепції інформаційної безпеки України.

В засіданні взяли участь:

Воротін Валерій Євгенович, д.держ.упр., професор, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень - керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України (головуючий); Бутузов Віталій Миколайович, к.ю.н., головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України; Гарбуз Юрій Петрович, провідний спеціаліст Міністерства юстиції України; Деркач Дмитро Петрович, консультант-експерт Служби безпеки України; Дрьомов Сергій Володимирович, к.ю.н., заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Здіорук Сергій Іванович, к.філос.н., с.н.с., завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень; Кальниш Юрій Григорович, д.держ.упр, с.н.с., завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень; Кальниш Валентин Володимирович, д.біол.н., професор, професор кафедри психофізіології Військово-медичної академії України; Качинський Анатолій Броніславович, д.тен.н., професор, Заступник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України; Компанцева Лариса Феліксівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри Навчально-наукового центру Національної академії Служби безпеки України; Костицький Василь Васильович, голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; Марущак Анатолій Іванович, д.ю.н., доцент, директор Навчально-наукового центру Національної академії Служби безпеки України; Макаренко Віктор Володимирович, к.ю.н., с.н.с., начальник відділу Національної академії Служби безпеки України; Новицька Наталія Борисівна, к.ю.н., керівник юридичної секції Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; Оліус Світлана Володимирівна, головний спеціаліст-державний службовець Служби безпеки України; Панченко Валентина Миколаївна, старший науковий співробітник наукової лабораторії Навчально-наукового центру Національної академії Служби безпеки України; Поляруш Олександр Олександрович, к.ю.н. завідувач кафедри Навчально-наукового центру Національної академії Служби безпеки України; Сурмін Юрій Петрович, д.держ.упр., перший заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України; Тітуніна Катерина Вікторівна, науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України; Усаченко Лариса Михайлівна, к.вет.н., доцент, радник Глави Секретаріату Президента України; Хлевицький Віталій Борисович, к.ю.н., професор кафедри Національної академії Служби безпеки України.