ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(Недінські читання)

21-22 жовтня 2010 року в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" відбувся Другий науково-практичний семінар "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення" з міжнародною участю. Організаторами заходу виступили: НТУУ "КПІ", Інститут економіки та прогнозування НАН України, Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську, Інститут енергетики ім. Л. О. Мелентьєва Сибірського відділення РАН, Нижньогородський державний технічний університет, Санкт-Петербурзький політехнічний університет, Ризький технічний університет (Латвія).

З вступним словом виступив декан теплоенергетичного факультету д.т.н., професор Письменний Є. М. Він наголосив на важливості питань забезпечення економічної безпеки держави, досвіду викладання її окремих напрямів і наукових досліджень за відповідною тематикою. Хвилиною мовчання учасники семінару вшанували пам'ять професора Ігоря Валентиновича Недіна. Для багатьох учасників семінару він був другом та вчителем, і саме завдяки його зусиллям семінари з проблем економіки енергетики та економічної безпеки стали важливою частиною наукової творчості та процесу пізнання.

Учасників привітав член-кореспондент РАН, д.т.н, професор, директор Інституту систем енергетики ім. Мелентьєва СВ РАН Воропай М. І. У доповіді "Энергетика России и энергетическая безопасность стран Европы и Азии" він розглянув питання глобальної енергетичної безпеки та енергетичну ситуацію у світі й наголосив, що в разі неприйняття дієвих заходів у сфері ефективного використання енергії у найближчому майбутньому може гостро постати проблема нестачі основних енергоресурсів.

У виступі радника дирекції НІСД, д.е.н., професора, заслуженого економіста України Сухорукова А. І. були розглянуті питання сталості розвитку економіки. Базуючись на широкому спектрі наукових підходів, доповідачем визначені основні завдання для України у сфері формування національного капіталу для ефективної реалізації національної стратегії її розвитку.

На прикладі забезпечення економічної та енергетичної безпеки Латвії доктор інженерних наук, професор, керівник професорської групи "Управління енергосистемами" Ризького технічного університету Махнітко А. Є. визначив основні характерні моменти енергетичних стратегій країн ЄС та Балтії. Він наголосив, що закриття Ігналінської АЕС (Литва) та суттєва зміна експортно-імпортних енергетичних потоків зайвий раз визначили необхідність диверсифікації шляхів постачання та видів енергоресурсів.

На прикладі реалізації стратегії розвитку галузі машинобудування д.е.н., професор, НТУУ КПІ Герасимчук В. Г. визначив основні стратегічні завдання сталого розвитку економіки України.

У виступі члена-кореспондента НАН України, д.е.н., професора, заступника Міністра економіки України Мунтіяна В. І. на прикладі розвитку співробітництва України з країнами-сусідами (Росією, ЄС, Китаєм тощо) та глибокого наукового аналізу теоретико-методологічних підходів до формування сучасної стратегії економічного розвитку України були визначені основні завдання щодо забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності України. Відповідаючи на запитання учасників семінару, доповідач ще раз наголосив на важливості пошуку нових, адекватних дійсним умовам, шляхів глобального та національного економічного сталого розвитку.

Економічній безпеці підприємства, як основі економічної безпеки країни був присвячений виступ представниці Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля, к.е.н., доцента кафедри менеджменту Ляшенко О. М.

Проблемам забезпечення продовольчої безпеки України був присвячений виступ к.е.н. доцента, завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного університету харчових технологій Міненко М. А.

В рамках науково-практичного семінару були заслухані доповіді доцента Сумського державного університету Сабадаша В. В., докторанта Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України Жарової Л. В., провідного наукового співробітника Інституту економіки і прогнозування НАН України Ліра В. Е. та доцента Класичного приватного університету (Запоріжжя) Ліфанової Я. В., представниці Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України", к.е.н. Письменної У. Є., магістранта НТУУ КПІ Мацагор Катерини, здобувача НТУУ КПІ Сегеди І. В., с.н.с. Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську Баранніка В. О., завідувача кафедри маркетингу та логістики Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професора Крикавського Є. В. та інших (всього більше 40 доповідей).

Матеріали семінару (всього 51 робота) були надруковані у збірнику праць: Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р.