Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Донецьку спільно з Інститутом економіки промисловості Національної академії наук України, кафедрою «Міжнародна економіка» Донецького національного університету 26 листопада 2009 року провів у м. Донецьку «круглий стіл» «Транскордонне співробітництво на Сході України: соціально-економічні та екологічні аспекти».

У заході взяли участь провідні вітчизняні вчені та фахівці, представники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, академічних інститутів, навчальних закладів, підприємств та інших організацій.

 

 

Урочисте засідання «круглого столу» відкрив директор РФ НІС у м. Донецьку Макогон Ю. В.

 

Початком дискусії стала спільна доповідь провідного наукового співробітника РФ НІСД у м. Донецьку І. В. Хаджинова та наукового співробітника РФ НІСД у м. Донецьку Г. Є. Ковальського. Авторами проведено всебічний аналіз східного кордону України крізь призму транскордонного співробітництва, участі в міжнародних та регіональних об'єднаннях, а також розглянуто історичний аспект проблематики. Саме це започаткувало основу для векторного дослідження й обговорення проблеми під час засідання «круглого столу».

 

 

Особливий інтерес до формування вітчизняної інноваційної системи й до дослідження її характеристик виник після фінансової кризи 1998 р., а сучасна криза, котра почалася у 2008 р. ще більше підсилить ці тенденції. Останнім часом з'явилися дослідження, у яких увага акцентована на регіональній складовій інноваційної системи, саме цим проблемам була присвячена доповідь академіка НАН України Амоши О. І. та доцента кафедри економіки підприємств Донецького національного університету, к.е.н., доцента Ляха О. В.

 

 

Під час обговорення особливу увагу доповідачі та присутні надавали аналізу економічної складової питання, цьому були присвячені доповіді заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, д.е.н., професора Адамова Б. І., начальника управління комунальних ресурсів Донецької міської ради, д.е.н., професора Богачова С. В. і начальника управління науково-технічного та інноваційного розвитку головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Донецької обласної державної адміністрації, к.е.н. Анісімова А. Є.

 

 

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області Третьяков С. В. та консультант РФ НІСД у м. Донецьку Рябчін О. М. торкнувся питання взаємодії з Росією в екологічній сфері та шляхів спільної взаємодії у процесі використання переваг Кіотського протоколу.

 

 

Державна регіональна регуляторна політика в Україні носить селективний характер і через обмеженість цільового фінансування програм підтримки і забезпечення економічної безпеки підприємництва значно залежить від суб’єктивного ставлення органів місцевого самоврядування до рівня та обсягів такого сприяння. Це перешкоджає формуванню цивілізованого, стабільного та рівного для всіх суб’єктів ринку економіко-правового середовища, посилює регіональні та субрегіональні структурні диспропорції, що призводить до подальшого погіршення ресурсного потенціалу (людського, матеріально-технічного тощо), посилення зовнішньої трудової міграції та надмірної концентрації бізнесу і господарських ресурсів; сповільнення темпів розвитку підприємництва, а також економічному зростанню держави загалом. Все це вимагає удосконалення вітчизняної політики держави у сфері забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємництва, зокрема на регіональному та місцевому рівнях.

 

Висвітленню цього питання були присвячені виступи к.е.н., доцента Анісімової О. М., завідувача кафедри економічної теорії Приазовського державного технічного університету, професора Кендюхова О. В., завідувача кафедри економіки та маркетингу Донецького національного технічного університету та к.е.н., доцента кафедри „Міжнародна економіка” Донецького національного університету Кравченко В. О.

 

 

Окрім питання історії формування сучасних східних кордонів України, економічних аспектів прикордонного співробітництва, обговорювалися суспільно-політичні та культурні зв'язки прикордонних областей України та Росії, а також проблеми розвитку взаємовідносин в усіх сферах життя обох держав.