28 травня 2009 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбувся "круглий стіл" "Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти". У роботі "круглого столу" взяли участь провідні вчені з наукових установ НАН України, АПН України, експерти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки України, Національної академії державного управління при Президентові України, інших установ та організацій.

Список учасників.

Стенограма.

На обговорення були винесені наступні питання:

1. Запровадження в Україні системи зовнішнього тестування: досягнення і проблеми.

2. Інтеграція вищої освіти і наукових досліджень як чинник зростання якості освіти.

3. Потреби і можливості оптимізації мережі ВНЗ України.

Зі вступним словом до учасників "круглого столу" звернулася перший заступник директора НІСД професор Н. В. Грицяк. Вона зазначила, що конкурентність країн у сучасному світі все менше визначається наявністю природних ресурсів, дешевизною робочої сили, а все більше утверджується за рахунок якості людського потенціалу, який залежить від якості знань, котрі здатна надати держава, забезпечивши рівний, якісний доступ до них усім своїм громадянам.

У своєму виступі Н. В. Грицяк наголосила, що розбудова інтелектуального потенціалу українського суспільства визначена Президентом України одним із стратегічних пріоритетів розвитку Української Держави. Підтримання на конкурентному рівні інтелектуального потенціалу нації залежить від ефективної модернізації сфери освіти. Саме тому для реалізації стратегічних пріоритетів Української Держави постає необхідність визначення напрямів і механізмів подальшого динамічного розвитку вітчизняної освітньої системи.

Кожен із запропонованих для обговорення аспектів має як свої особливі, так і спільні проблеми, оскільки всі вони нерозривно взаємопов'язані. При формуванні стратегії входження України в європейський інтелектуальний простір необхідно послідовно визначити бажані напрями розвитку у цих сферах, проаналізувати існуючі на цьому шляху проблеми та способи їх вирішення.

З доповіддю "МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ 2005-2009 рр." на засіданні "круглого столу" виступив головний консультант відділу гуманітарної політики НІСД М. М. Карпенко (презентація доповіді).

У ході обговорення зазначеної доповіді учасники "круглого столу" висловили низку концептуальних пропозицій щодо сприяння модернізації освітньої України та шляхів її інтеграції в європейський інтелектуальний простір. Науковці та експерти зосередились на таких проблемах, як входження України в європейський інтелектуальний простір, зовнішнє тестування, інтеграція вищої освіти і наукових досліджень, оптимізація мережі ВНЗ України. З доповіддю "РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРІОРИТЕТИ" на засіданні "круглого столу" виступив начальник відділу інтеграції в Європейський освітній та науковий простір Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат технічних наук, доцент Ю. В. Сухарніков (презентація доповіді).

За результатами роботи "круглого столу" планується видання наукової збірки.