содержание вперед

При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання на видання обов'язкове

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України. Жаліло Я. А., Архієреєв С. І., Базилюк Я. Б. та ін. - К.: **, 2006. -** с.

ISBN

В представленому дослідженні вивчено головні особливості та проблеми здійснення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Розглянуто ключові системні проблеми, які призводять до стійких негативних тенденцій в інноваційній сфері.

Виходячи з проведеного аналізу, автори формулюють комплекс пропозицій щодо формування в Україні інноваційної моделі економічного розвитку з урахуванням особливостей сучасного економічного становища та очікуваних викликів. Окрему увагу приділено розвиткові інституційних засад інноваційної моделі та аспектам міжнародної науково-технічної кооперації в інноваційних сферах.

В додатку наведено матеріали засідання "круглого столу" "Інноваційна модель розвитку економіки України: пріоритети та шляхи реалізації", який відбувся в листопаді 2005 року в Національному інституті стратегічних досліджень.

Відповідальний редактор к. е. н. Я. А. Жаліло

Автори:

Жаліло Я. А., к. е. н, Архієреєв С. І., д. е. н., Базилюк Я. Б., к. е. н., Белінська Я..В., к. е. н., Варналій З. С., д. е. н., Венцковський Д. Ю., Гацько В. М., Давиденко С. В., к. е .н., Калєкін Ю. В., Комаров В. А., Попадинець О. В., Романенко С. І., к. е. н.

Електронна версія:
http://www.niss.gov.ua

©Національний інститут стратегічних досліджень, 2006

содержание вперед