НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРЕС-РЕЛІЗ

"Круглий стіл" 22 вересня 2009 р.

Місце та роль громадянського суспільства в конституційному процесі

Стабілізуючу та консолідуючу роль у становленні демократії традиційно відіграють інститути громадянського суспільства, участь яких легітимізує реформаційний процес та дає змогу залучити до нього не лише політичні сили, а й головного суб'єкта влади - народ України. Конструктивна участь об'єднань громадян у демократичному державотворчому процесі стає надійним запобіжником реалізації вузько-корпоративних інтересів окремих політичних сил.

Своїм Указом від 25.08.2009 р. № 671 Президент України виніс на всенародне обговорення проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України". У такий спосіб громадськість набула можливість висловити своє ставлення до майбутніх конституційних змін та внести конструктивні пропозиції. У свою чергу, запропонований Президентом України проект змін до Конституції України містить низку правових ініціатив, спрямованих на подальший розвиток вітчизняного громадянського суспільства та збільшення його ролі в розбудові розвиненої демократії.

22 вересня 2009 р. в Національному інституті стратегічних досліджень відбулося засідання "круглого столу" "Місце та роль громадянського суспільства в конституційному процесі". Зокрема, обговорено питання:

1. Роль громадських організацій України у зміцненні демократії, захисті прав і свобод громадян.

2. Нові перспективи розвитку громадянського суспільства в контексті проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

Участь у дискусії взяли представники громадських організацій, експерти недержавних аналітичних і дослідних центрів, науковці та працівники органів державної влади.

Аналітична доповідь.