Засідання "круглого столу"

"ВПЛИВ ЄВРО-2012 НА АКТИВІЗАЦІЮ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА"

15 грудня 2009 року Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові спільно з Львівським інститутом менеджменту за участю Львівської міської громадської організації "Інститут міжнародних економічних досліджень" було проведено засідання "круглого столу" на тему "Вплив Євро-2012 на активізацію транскордонного співробітництва та розвиток підприємництва". Участь у засіданні взяли науковці Національного інституту стратегічних досліджень та його регіональних філіалів, депутати Львівської обласної та міської рад, представники органів державної влади, керівники громадських та асоціативних підприємницьких організацій, представники професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів України, провідні науковці, керівники та фахівці підприємств, недержавних установ, інші професійно зацікавлені особи.

Метою засідання "круглого столу" було виявлення перспектив соціально-економічного розвитку держави внаслідок проведення чемпіонату Європи з футболу, можливих негативних аспектів проведення Євро-2012 в Україні, у тому числі на регіональному рівні; обґрунтування рекомендацій щодо використання Євро-2012 як чинника активізації транскордонного співробітництва та розвитку підприємництва, а також щодо мінімізації негативного впливу проведення чемпіонату Європи з футболу в Україні на окремі характеристики соціально-економічного розвитку регіону.

Під час засідання "круглого столу" обговорювалися наступні питання:

1. Перспективи транскордонної співпраці України та Польщі в контексті підготовки до проведення ЄВРО-2012.

2. Стан і проблеми розвитку туристичної сфери та готельного господарства України в контексті підготовки до ЄВРО-2012.

3. Інституціональні аспекти підготовки до ЄВРО-2012.

4. Засоби детінізації підготовки до ЄВРО-2012.

5. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах підготовки до ЄВРО-2012.

6. Фінансове забезпечення організації проведення ЄВРО-2012.

За результатами засідання розроблені рекомендації для органів державного управління.

У вступному слові директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові к.е.н. Волошин В. І. привітав учасників засідання та подякував за виявлене бажання взяти участь у його роботі. Директор філіалу наголосив, що крім розгляду питань пов'язаних зі станом та проблемами підготовки до ЄВРО-2012, організаторами засідання запропоновано обговорити вплив проведення цього масштабного спортивного заходу на українсько-польське транскордонне співробітництво та розвиток підприємництва. Зокрема попри всі розроблені заходи та плани з підготовки до ЄВРО-2012, важливим залишається питання вироблення конкретної концепції та рекомендацій компетентним органам державної влади, що планується виконати під час та по завершенні "круглого столу". Далі Волошин В. І. передав слово для привітання гостей та учасників Яницькому П. С.

Яницький П. С., к.е.н., в.о. ректора Львівського інституту менеджменту привітав учасників і гостей та наголосив на важливості заходу у зв'язку із прийняттям рішення УЄФА щодо проведення ЄВРО-2012 у 4-х містах України, в тому числі і у Львові. Ректор відзначив, що готуватися до такого масштабного заходу як ЄВРО-2012 слід заздалегідь і на підставі ґрунтовних і монументальних досліджень. Як зазначив П. С. Яницький, представники Львівського інституту менеджменту та Регіонального філіалу НІСД у м. Львові вже мають напрацювання як щодо різних аспектів підготовки України та м. Львова до ЄВРО-2012, так і щодо транскордонного та міжрегіонального співробітництва України і Польщі в процесі підготовки до спільного масштабного спортивного заходу. Яницький П. С. висловив сподівання, що присутність значної кількості експертів, науковців, представників влади, підприємництва та громадськості сприятиме плідній дискусії щодо всіх питань, винесених на обговорення.

Яницький П. С. представив модератора засідання "круглого столу" і побажав усім учасникам плідної співпраці. Модератор засідання "круглого столу" Борщевський В. В., к.е.н., доц., проректор, завідувач кафедри менеджменту Львівського інституту менеджменту привітав гостей та учасників, оголосив регламент засідання та запросив до слова заступника голови Львівської обласної державної адміністрації з питань соціальної політики, охорони здоров'я, поліграфії та підприємництва, кандидата економічних наук Кашубу Я. М.

Кашуба Я. М., к.е.н., заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань соціальної політики, охорони здоров'я, спорту та підприємництва почав свою доповідь з того, що коротко охарактеризував позитивні аспекти стану розвитку підприємництва у Львівській області (передусім збільшення кількості суб'єктів підприємництва як фізичних, так і юридичних осіб; щорічне спрощення процедур відкриття нового підприємства і т. ін.). Серед позитивних аспектів проведення матчів Євро-2012 у м. Львові доповідач виокремив: 1) державне фінансування об'єктів інфраструктури міста та області (у т.ч. створення спортивних об'єктів та бази їх матеріально-технічного забезпечення, розвиток доріг, митних переходів); 2) розвиток мережі закладів охорони здоров'я; 3) імплементацію кращих стандартів щодо якості життя населення; 4) покращення рівня доступу суб'єктів малого підприємництва до реалізації проектів, пов'язаних з будівництвом об'єктів інфраструктури, а також щодо захисту та реалізації прав інтелектуальної власноті та інших нематеріальних активів. Завершуючи доповідь, Кашуба Я. М. ще раз наголосив на актуальності проблеми комунікативного заходу та висловив переконання, що його результати будуть використані органами державного управління передусім з метою використання переваг Євро-2012 з метою розвитку підприємництва.

Борщевський В. В., к.е.н., доц., проректор, завідувач кафедри менеджменту Львівського інституту менеджменту виступив із доповіддю на тему "Деструктивні ефекти Євро-2012 у контексті розвитку транскордонного підприємництва в малих містах", у якій зупинився на критеріях і феноменології деструктивності, а також зауважив, що з метою уникнення проявів економічних деструктивних ефектів Євро-2012 необхідними є: (1) лібералізація вітчизняного економічного законодавства і податкової політики; (2) формування в Україні основ конкурентного порядку; (3) розвиток інституційного середовища для функціонування малого бізнесу; (4) реалізація навчально-освітніх проектів і програм для мешканців українсько-польського прикордоння.

Гера Л., помічник координатора проекту з організаційно-технічних питань, лікар-методист комунального закладу "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у доповіді "Транскордонний медичний проект як один з інструментів з підготовки до Євро-2012" розповіла про проект "Створення транскордонної мережі пунктів екстреної медичної допомоги та інформаційно-координаційного центру у м. Львові", який є одним з інструментів підготовки до надання медичної допомоги на дошпитальному етапі і реалізується за Програмою "Польща - Білорусь - Україна" INTERREG IIIA/Tacis CBC. Л. Гера наголосила на основних завданнях проекту в рамках підготовки до Євро-2012, серед яких: (1) забезпечення покриття екстреною медичною допомогою частини Львівської обл. на кордоні з Польщею і ділянки міжнародних трас в Яворівському, Жовківському, Миколаївському і Буському районах Львівської обл.; (2) здійснення міжнародних перевезень пацієнтів з України в країни ЄС і в зворотному напрямку; (3) обмін оперативною медичною інформацією при наданні допомоги потерпілим; (4) координація сумісних дій і рятувальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, зокрема при терористичних актах на прикордонних під час Євро-2012; (5) підвищення професійного рівня українських медиків шляхом стажування у Польщі, навчання в Україні, проведенням тренінгів та спільних змагань - навчань.

Кревський О., головний спеціаліст з питань закладів розміщення відділу Євро-2012 Львівської обласної державної адміністрації у своєму виступі зауважив, що необхідним фактором належної організації проведення чемпіонату є наявність та перспектива розвитку обслуговуючої інфраструктури (готелі, фан-зони, ресторанне господарство). О. Кревський окреслив основні завдання, виконання яких забезпечить якісну підготовку до проведення Євро-2012, серед яких: (1) реалізація гарантій, наданих містом УЄФА, щодо забезпечення розміщення учасників однієї з наймасштабніших спортивних подій, а саме приведення об'єктів, які забезпечуватимуть тимчасове розміщення цільових груп учасників чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА; (3) формування позитивного іміджу західного регіону України в цілому та Львівщини зокрема; (4) промоція потенціалу міста та області в галузі культури та мистецтва; (5) розвиток туристичної і культурно-розважальної інфраструктури.

Фітьо А.М., голова адміністративної ради Громадського об'єднання "Спілка консультантів "Експерт-група" свою доповідь присвятив загрозам та негативним аспектам проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 року в Україні. Доповідач відзначив, що загрози значно перевищують можливі вигоди від проведення чемпіонату. Серед переваг Фітьо А. виділив: створення позитивного іміджу України, налагодження зовнішніх та внутрішніх корпоративних зв'язків, формування досконалої моделі корпоративних відносин, підвищення рівня капіталізації як суб'єктів господарювання, так і муніципальних утворень. На думку доповідача, основними загрозами від проведення фінального чемпіонату ЄВРО-2012 для України є: відсутність фінансування основних статей з бюджету (армія, освіта, медицина); зростання національної напруги, суттєве зростання рівня корупції, внаслідок недосконалого регулювання потоків ресурсів.

Сидор Д. О., начальник відділу з підготовки до ЄВРО-2012 Львівської обласної державної адміністрації у доповіді "Стан підготовки об'єктів інфраструктури м. Львова та Львівської області до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу". Доповідач відмітив високий рівень готовності об'єктів інфраструктури Львова до проведення чемпіонату з футболу. Так, готелі Львова отримали найвищі оцінки серед інших міст, які прийматимуть чемпіонат ЄВРО-2012. Роботи з будівництва нового терміналу аеропорту "Львів" навіть випереджають затверджені графіки.

Флейчук М. І., к.е.н., докторант Національного інституту стратегічних досліджень у доповіді на тему "Засоби детінізації організації та проведення Євро-2012 в Україні" обґрунтувала тезу про те, що у процесі підготовки до проведення Чемпіонату об'єктивно виникають передумови для використання тіньових схем та поширення корупційних дій, що загрожує економічний безпеці держави, а також є передумовою погіршення іміджу України у сфері надійності реалізації елементів стратегічного партнерства. Тому, з огляду на головні аспекти ймовірних ризиків, пов'язаних з тінізацією процесу підготовки до проведення Чемпіонату, органам державного управління України необхідно реалізувати заходи, спрямовані на: 1) запобігання зловживанням на ранніх етапах реалізації проектів, пов'язаних з підготовкою до проведення Чемпіонату; 2) посилення прозорості процесу проведення тендерів та земельних аукціонів, які стосуються підготовки до проведення Чемпіонату; 3) покращення інвестиційного клімату; 4) реалізація заходів, спрямованих на мінімізацію претензій з боку міжнародних організацій (FATF, УЄФА та ін.) щодо вірогідного використання коштів, одержаних незаконним шляхом; 5) проведення спільних прес-конференцій з польською стороною для мінімізації фактів безпідставної дискредитації України щодо ходу підготовки та проведення Чемпіонату; 6) відкриття телефонних "гарячих ліній" при облдержадміністраціях для повідомлень про факти зловживань щодо підготовки та проведення Чемпіонату.

Дацко О. І., викладач кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв зазначила, що більшість існуючих концепцій, програм щодо підготовки і проведення Євро-2012 спрямовані на задоволення вимог УЄФА і значною мірою упускають інтереси територіальних громад. В межах проекту треба не тільки забезпечити проведення футбольних заходів, але і стимулювати розвиток регіонів, що прийматимуть чемпіонат. Для цього потрібно підтримати перспективні напрямки підприємницької діяльності, серед яких важливе місце посідають творчі індустрії, які забезпечуватимуть розвиток регіону як під час, так і після завершення проекту. Доцільно задекларувати пріоритет вітчизняних інвесторів, виробників товарів і послуг в межах підготовки і проведення проекту Євро-2012, а також розробити і впровадити комплекс організаційно-економічних заходів стимулювання розвитку малого підприємництва через створення мережі консультативних центрів, сприяння інформаційному забезпеченню та просуванню на ринок вітчизняних товарів і послуг.

Щодо стимулювання туристичної галузі, крім фокусування зусиль на розвитку інфраструктурних об'єктів, необхідною є розробка нових об'єктів туризму, а також більш ефективне використання наявних історико-культурних, культурно-творчих та рекреаційних ресурсів. Для усіх українських міст-учасників Євро-2012 доцільним є розробка проектів ревіталізації постіндустріальних промислових зон, зокрема перетворення їх на мистецько-культурні чи розважальні центри.

Мігущенко Ю. В., науковий співробітник Регіонального філіалу НІСД у м. Львові у виступі "Стан і проблеми розвитку туристичної галузі України в контексті підготовки до Євро-2012" наголосила, що головною компонентою успішного проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу є готовність України прийняти на належному рівні сотні тисяч футбольних вболівальників та туристів з усієї Європи та світу. ЄВРО-2012 є унікальною можливістю не лише в економічному та інвестиційному аспекті, але й шансом відкрити туристичні можливості України та Польщі для Європи і всього світу, укріпити позитивний імідж країни на туристичній та політичній арені. У доповіді Мігущенко Ю. В. приділила увагу основним проблемам підготовки туристичної та готельної інфраструктури України до ЄВРО-2012. До основних перешкод розвитку вітчизняного туристично-готельного господарства, які потребують усунення в контексті підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу віднесено: недостатню кількість готелів внаслідок значних бар'єрів входження на ринок готельних послуг України; невідповідність цін рівню якості готельних послуг; відсутність розвиненої та офіційно облікованої мережі альтернативних засобів розміщення економічного класу (хостелів, малих та міні-готелів, апартаментів); низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок відсутності корпоративних стандартів управління якістю готельних послуг; недостатню кількість та неналежний рівень підготовки кадрів для готельного господарства; обмеженість практики використання електронних та автоматизованих систем бронювання готельних номерів та новітніх технологій у процесі здійснення обслуговування в готелях та інших закладах розміщення; непристосованість готелів та інших закладів розміщення до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями; проблему завантаженості та утримання готелів та інших закладів розміщення після проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012; проблеми збереження та утримання в належному стані культурно-історичних об'єктів, які становлять туристичну цінність, внаслідок недостатнього державного фінансування; недостатнє інформаційне забезпечення та сприяння промоції туризму; незадовільний стан загальної інфраструктури (дороги, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, засміченість побутовими відходами) та недостатній рівень розвитку комунікаційної інфраструктури (рівень телефонізації та зв'язку, інформатизація та доступ до мережі Інтернет, транспортне сполучення).

Бермес З. М., депутат Львівської обласної ради, директор Асоціації роботодавців Львівщини, виступивши в обговоренні, наголосив, що чи не найважливішим у контексті активізації вітчизняного підприємництва в умовах підготовки до проведення Євро-2012 є аспект створення належної мотивації для суб'єктів підприємництва, а також для приватних інвесторів. Як обґрунтував З. Бермес, цьому передусім перешкоджають обтяжливі вимоги існуючої в Україні дозвільної системи, що потребує їх суттєвого спрощення, а також подальшого удосконалення підприємницького та інвестиційного клімату.

Довганик Л. М., директор Львівського обласного молодіжного центру праці, у коротких ремарках та коментарях до тез основних виступаючих наголосила на необхідності залучення молоді до підготовки об'єктів інфраструктури до ЄВРО-2012, доцільності створення та підтримки на державному рівні молодіжних закладів розміщення - хостелів. Акцент у виступі також був зроблений на обґрунтуванні потреби в реалізації заходів, спрямованих на недопущення розповсюдження наркотиків, проституції і т.ін., а також на заходах із забезпечення безпеки, проте не тільки туристів та уболівальників, які приїдуть в Україну на період проведення ЄВРО-2012, а й місцевого населення передусім дітей та молоді, які на період літніх канікул (коли відбуватиметься чемпіонат Європи з футболу) будуть без належного нагляду.

Також з короткими доповідями та коментарями виступили представники Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, наукових установ та навчальних закладів Львівщини, підприємницьких структур і органів місцевого самоврядування.

Підсумовуючи результати засідання "круглого столу", Борщевський В. В. запропонував учасникам затвердити проект рекомендацій засідання, який був розроблений науковцями Регіонального філіалу НІСД у м. Львові та професорсько-викладацьким складом Львівського інституту менеджменту, із урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень та коментарів учасників засідання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

засідання "круглого столу"

"ВПЛИВ ЄВРО-2012 НА АКТИВІЗАЦІЮ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА"

Крім активізації транскордонного співробітництва, потенційно найбільший ефект щодо розвитку вітчизняного підприємництва в результаті проведення Чемпіонату Європи з футболу (Євро-2012) варто очікувати у таких видах економічної діяльності, як готельний та ресторанний бізнес, туризм, транспорт та зв'язок. Відповідно, в Україні необхідно реалізувати заходи, спрямовані на стимулювання розвитку готельного господарства, туризму, посилення фінансового забезпечення організації проведення чемпіонату, а також детінізацію цього процесу.

1. З метою активізації транскордонного співробітництва України в рамках підготовки до проведення Євро-2012 необхідно:

1) розширити та модернізувати швидкісні та об'їзні дороги, залізничні колії, прикордонну інфраструктуру для оптимального використання транзитного розташування території прикордонних регіонів України;

2) здійснити розбудову і вдосконалення існуючих пунктів перетину кордону та будівництво нових для забезпечення безперебійного обслуговування транспорту та сприяння зростанню ділових та туристичних потоків;

3) мінімізувати (усунути) негативний вплив міграційно-візової політики ЄС по відношенню до суб'єктів ТКС:

- сприяти виробленню консолідованої позиції країнами ЄС - сусідами України щодо запровадження єдиної форми місцевого прикордонного руху;

- здійснити інформаційну кампанію щодо роз'яснення прав жителям територій, на які поширюються угоди про малий прикордонний рух;

- сприяти повній імплементації Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС;

- активізувати діалог між МЗС України і міністерствами закордонних справ сусідніх держав щодо вдосконалення роботи консульських установ в Україні;

- підвищити ефективність роботи МЗС та дипломатичного корпусу України у напрямі надання ТКС особливого статусу в політиці партнерства України з ЄС. Це стосується як спрощення процедур отримання віз та перетину кордону для українських учасників, так і реалізації спеціальних програм, спрямованих на розвиток інфраструктури прикордонних територій та навчально-освітніх проектів.

2. З метою покращення рівня фінансового забезпечення підготовки до проведення ЄВРО-2012 потрібно розробити та реалізувати заходи за напрямами:

1) використання схем державно-приватного партнерства при будівництві доріг, готелів та інших об'єктів інфраструктури;

2) використання механізму рекапіталізації українських банків як фінансового потенціалу підготовки України до ЄВРО-2012;

3) застосування механізмів державного гарантування залучення приватних інвестицій. Для чого потрібно: сформувати єдиний загальнодержавний список об'єктів, надання кредитів, на фінансування котрих може бути надано державну гарантію; з метою уникнення потенційних фінансових зловживань зобов'язати потенційних інвесторів надати під державні гарантії зустрічні безвідзивні гарантії банків. При застосуванні цього механізму доцільно розробити дієву систему моніторингу та відбору проектів, для чого необхідно залучити фахівців українських банків, які мають значний досвід у виконанні подібних функцій при видачі позик та фінансуванні інвестиційних проектів;

4) збільшення частки державного фінансування проектів з модернізації економіки під час підготовки до проведення ЄВРО-2012, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Доцільно виділити кошти на реалізацію найбільш проблемних проектів, які з різних причин не можуть бути профінансовані українськими чи зарубіжними інвесторами. Фінансування таких проектів доцільно здійснювати за окремими бюджетними програмами, оскільки така можливість передбачена в Указі Президента "Про невідкладні заходи щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу" (ст. 3);

5) надання органам місцевого самоврядування державної підтримки при емісії цільових боргових цінних паперів для фінансування проектів та заходів з підготовки і проведення чемпіонату.

3. З метою оптимізації співробітництва з Польщею під час підготовки до проведення Євро-2012 доцільно:

1) забезпечити координацію діяльності Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва, зокрема з питань розбудови пунктів пропуску, інфраструктури та просторового облаштування;

2) розробити та впровадити спільну українсько-польську концепцію інформаційного і рекламного забезпечення підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату з футболу, зокрема на регіональному рівні. При цьому за основу взяти Польсько-українську стратегію транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки, яка містить обґрунтовані напрями промоції транскордонного регіону як єдиного туристичного регіону, що дозволить оптимізувати співробітництво з Польщею у процесі підготовки до проведення чемпіонату з футболу;

3) забезпечити інформування населення та іноземних громадян про хід підготовки до Євро-2012 на офіційних веб-сайтах областей і міст-учасників, що є важливою на необхідною складовою політики підготовки до проведення чемпіонату з футболу;

4) прискорити впровадження Угоди про малий прикордонний рух через українсько-польський кордон з метою стабілізації та подальшого зростання пасажиропотоків між Україною та Польщею, а також полегшення перетину кордону Шенгенської зони для жителів прикордонних районів. Інтенсифікувати роботу щодо можливості підписання Шенгенської угоди Україною.

4. У контексті вирішення проблем підготовки готельного господарства і розвитку туристичної галузі необхідно:

1) внести до нормативно-правових актів, які регулюють організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зміни стосовно: створення державного органу обліку, контролю та сертифікації готелів, якості їх послуг, підпорядковуваного Державній службі курортів та туризму України; проведення інвентаризації садиб зеленого туризму як альтернативних засобів розміщення відвідувачів ЄВРО-2012 та внесення їх до першого електронного каталогу, розробленого Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму; виділення земельних ділянок під створення тимчасових кемпінгів, покращення умов для залучення інвестиційних коштів для розвитку мережі хостелів;

2) розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, включаючи залучення іноземних спеціалістів та фахівців до навчального процесу, розвиток "дефіцитних" спеціальностей на готельному ринку;

3) врахувати у документах стратегічного планування підготовки, організації та проведення ЄВРО-2012 досвід Португалії та Німеччини, зокрема щодо: 1) прогнозування очікуваної кількості туристів та учасників ЄВРО-2012; 2) диверсифікації закладів розміщення туристів (мотелі, хостели, садиби зеленого туризму та туристичні бази в рекреаційних зонах прилеглих до міста); 3) розробки спеціальних економічних режимів для залучення вітчизняних інвесторів у розвиток мережі хостелів; 4) впровадження електронних інформаційних та автоматизованих систем бронювання місць в готелях, сучасних технічних засобів обслуговування в готелях;

4) для вирішення проблеми завантажуваності готелів та інших закладів розміщення після ЄВРО-2012 Державній службі курортів та туризму України доцільно: взяти під контроль розробку туристичних маршрутів та туристичних продуктів, та здійснювати їх промоцію на міжнародному рівні; розробити стратегію виходу українського туризму на міжнародний ринок, яка б обов'язково передбачала створення туристичних представництв України за кордоном; у 2010 році розпочати пошук контрактів на проведення масових спортивних і культурних заходів міжнародного рівня в Україні;

5) з метою створення належного конкурентного середовища на готельному ринку України органам державної влади доцільно виважено підійти до питання залучення іноземних інвестицій у створення готелів та готельних мереж, більше уваги приділити економічному та податковому заохоченню вітчизняних інвесторів в напрямку створення національних готельних мереж;

6) для забезпечення можливості відвідання України людьми з обмеженими можливостями як під час ЄВРО-2012, так і після спортивного заходу, при затверджені проектів будівництва та реконструкції готелів звернути увагу на доступність приміщень закладів розміщення для людей з обмеженими можливостями;

7) для дотримання термінів здачі в експлуатацію запланованих готелів та інших закладів розміщення доцільно пришвидшити процеси надання податкових пільг та створення сприятливих умов для отримання кредитів на місцевому рівні у приймаючих містах та містах-супутниках чемпіонату з футболу ЄВРО-2012, а також спростити та пришвидшити процедури відкриття, сертифікації та стандартизації готелів не знижуючи показників безпечності закладів та якості готельних послуг;

8) з метою виведення з "тіні" необлікованих закладів розміщення (малих та мікро-готелів, апартаментів) створити сприятливі умови для легалізації їх діяльності, сформувати реєстр таких закладів та законодавчо закріпити їх визначення, вимоги до функціонування та необхідних процедур (сертифікація, стандартизація та ін.). В подальшому для спрощення процедури відкриття та функціонування таких закладів розробити окремі державні стандарти.

9) відкрити туристичні представництва за кордоном, передусім в тих країнах звідки прогнозуються найбільші туристичні потоки під час проведення ЄВРО-2012;

10) створити туристичні інформаційні центри на базі вітчизняних туристичних підприємств;

11) розробити та впровадити заходи з посилення роботи щодо збереження туристично-рекреаційного та природного потенціалу України.

5. З огляду на головні аспекти вірогідних загроз та небезпек, пов'язаних з тінізацією процесу підготовки до проведення Чемпіонату, органам державного управління України необхідно реалізувати заходи, спрямовані на:

1) запобігання зловживанням на ранніх етапах реалізації проектів, пов'язаних з підготовкою до проведення Чемпіонату. Для цього необхідно сформувати моніторингові комісії при міністерствах економіки, охорони здоров'я, освіти і науки та внутрішніх справ, завданнями яких є відслідковування процесу дотримання законодавства та виконання умов окремих контрактів, що відповідають програмі заходів з підготовки до проведення Чемпіонату. До складу таких комісій доцільно включити не лише представників відповідного міністерства, але й представників органів місцевої влади та громадських організацій (у тому числі із залученням польських експертів, що здійснюють підготовку до проведення Чемпіонату на території Польщі);

2) посилення прозорості процесу проведення тендерів та земельних аукціонів, які стосуються підготовки до проведення Чемпіонату, шляхом висвітлення відповідної інформації про умови тендеру та детальної інформації про переможця на офіційних веб-сторінках Чемпіонату;

3) недопущення фінансування об'єктів Чемпіонату за рахунок авансування прибутку Національного банку України, а також фінансування захисту прав інтелектуальної власності УЄФА за рахунок кошторису підготовки до проведення Чемпіонату, натомість використання для цих цілей коштів, передбачених Законами України "Про охорону прав на промислові зразки" та "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

4) зміцнення Національної безпеки України під час підготовки та в умовах проведення Чемпіонату, передусім за рахунок внесення доповнень до Концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та підписання двосторонніх договорів з сусідніми з Україною державами щодо протидії діяльності транснаціональних злочинних угруповань під час підготовки та проведення Чемпіонату;

5) недопущення надання пільг щодо оподаткування, одержання земельних ділянок, пільгових кредитів підприємствам, які залучені до процесу проведення Чемпіонату, з метою уникнення маніпуляцій, погіршення конкурентного середовища та одержання неправомірних фінансових преференцій;

6) проведення спільних прес-конференцій з польською стороною для унеможливлення фактів безпідставної дискредитації України щодо ходу підготовки та проведення Чемпіонату;

7) відкриття телефонних "гарячих ліній" для повідомлень про факти зловживань щодо підготовки та проведення Чемпіонату.