ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Матеріали засідання "круглого столу"
За редакцією З.С. Варналія, 2007


Збірник містить тексти виступів учасників засідання "круглого столу" "Особливості та шляхи детінізації економіки України", яке відбулося 27 березня 2007 року в Національному інституті стратегічних досліджень. До участі у дискусії запрошені народні депутати України, представники Секретаріату Президента України, урядовці, експерти та провідні науковці у галузі економіки та державного управління, представники мас-медіа.

На засіданні було обговорено актуальні проблеми тінізації економіки України, її окремих секторів і галузей, "втечі" капіталів за кордон тощо.

Проаналізовано діяльність органів влади щодо детінізації економіки та окреслено першочергові завдання держави у цій сфері.


Рекомендації засідання "круглого столу"

Список участників засідання

Власюк Олександр Степанович

Варналій Захарій Степанович

Лібанова Елла Марленівна

Кредісов В'ячеслав Анатолійович

Резнікова Ольга Олександрівна

Пасхавер Олександр Йосипович

Мазур Ірина Іванівна

Макогон Юрій Володимирович

Єфименко Тетяна Іванівна

Ляпін Дмитро Вадимович

Мандибура Віктор Омелянович

Коваленко Григорій Петрович

Мокій Анатолій Іванович

Базилюк Антоніна Василівна

Юрчишин Василь Володимирович

Пузанов Ігор Іванович

Кваша Тетяна Костянтинівна

Жаліло Ярослав Анатолійович

Баланда Анатолій Людвигович

Васильців Тарас Григорович

Зянько Віталій Володимирович

Мунтіян Валерій Іванович

Барановський Олександр Іванович

Дрига Сергій Георгійович

Герасимова Світлана Василівна

Гурницький Ромуальд Володимирович

Гуменюк Анатолій Маркович

Жук В'ячеслав Іванович

Волошин Володимир Іванович

Яремко Лариса Адольфівна

Воротін Валерій Євгенович

Варналій Захарій Степанович