19 червня 2008 року

 

"Круглий стіл"

Проблеми та перспективи входження України

в європейський інтелектуальний простір

СПИСОК УЧАСНИКІВ

Бажал Юрій Миколайович

Професор Національного університету “Києво-могилянська академія”, доктор економічних наук

Богачевська Ірина Вікторівна

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, доктор філософських наук

Бублик Сергій Григорович

Докторант Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат технічних наук

Валевський Олексій Леонідович

Керівник відділу політичного аналізу Інформаційної Агенції “Контекст-медіа”, кандидат філософських наук

Грицяк Наталя Вітіславна

Перший заступник директора НІСД, доктор наук з державного управління, професор

Гуло Володимир Леонідович

Завідувач відділу стандартизації освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат біологічних наук, доцент

Єгоров Ігор Юрійович

Завідувач відділу Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ, доктор економічних наук

Жиляєв Ігор Борисович

Заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, кандидат економічних наук

Здіорук Сергій Іванович

Завідувач відділу гуманітарної політики НІСД, кандидат філософських наук, доцент

Зерній Юлія Олександрівна

Заступник директора НІСД

Зубченко Сергій Олександрович

Аспірант відділу гуманітарної політики НІСД

Карпенко Микола Миколайович

Головний консультант відділу гуманітарної політики НІСД, кандидат філософських наук

Кияк Максим Тарасович

Провідний спеціаліст відділу гуманітарної політики НІСД, кандидат філософських наук

Корсак Костянтин Віталійович

Завідувач відділу Інституту вищої освіти АПН України, доктор філософських наук

 

Кушерець Василь Іванович

Голова правління Товариства “Знання” України, доктор філософських наук, професор

Левшин Микола Миколайович

Завідувач відділу педагогіки і психології Інституту вищої освіти АПН України, кандидат педагогічних наук

Мазука Людмила Іванівна

 Головний консультант відділу соціокультурних та етнонаціональних досліджень НІСД, кандидат історичних наук

Омельчук Володимир Васильович

Докторант Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат історичних наук

Павленко Олена Петрівна

Начальник відділу науки і ВНЗ Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації

Рубан Юрій Григорович

Директор НІСД, кандидат технічних наук

Ситнік Віктор Петрович

Старший науковий співробітник відділу гуманітарної політики НІСД, кандидат історичних наук

Степико Михайло Тимофійович

Вчений секретар НІСД, доктор філософських наук

Тернопільський Богдан Йосипович

Аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

Токман Володимир Валерійович

Головний консультант відділу гуманітарної політики НІСД, кандидат філософських наук

Хмільовська Ольга Вікторівна

Аспірантка відділу гуманітарної політики НІСД