Ляшенко Олександра Миколаївна


Учений секретар Національного інституту стратегічних досліджень

 

Вищу освіту отримала у Луганському сільськогосподарському інституті (нині Луганський національний аграрний університет) за спеціальністю економіка та управління в галузях агропромислового комплексу (1993).

 

Кандидат економічних наук (1999), доцент (2002),

доктор економічних наук (2012), професор (2013).

 

Робота в НІСД з грудня 2014 – донині – учений секретар.

 

Автор понад 150 наукових публікацій, серед яких понад колективних 20 монографій. Співавтор 5 навчальних посібників.

 

Основні наукові праці, опубліковані у виданнях НІСД

 

  1. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. – К. : НІСД, 2015. – 348 с.
  2. Lуashenko, O. Economic security оf enterprise: genesis, sistem, performance and value // Стратегічні пріоритети: зб. наук. пр. – К. : НІСД, 2015. – № 4 (37). – С. 37–47.
  3. Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2015. – 474 с.
  4. Донбасс и Крым: цена возвращения : монографія / под общ. ред. В. П. Горбулина, А. С. Власюка, Э. М. Либановой, А. Н. Ляшенко. – К. : НИСИ, 2016. – 474 с.
  5. Donbas and Crimea: return at what price? : monograph / under the General Editorship of V. Horbulin, O. Vlasiuk, E. Libanova, O. Liashenko ; translated into English by P. Burkovskyi, N. Haluhan, N. Koval, V. Kravchenko, T. Isakova. – Kyiv : NISS, 2016. – 184 р.
  6. Ляшенко О. М., Марков Р. В. Економічна безпека підприємств: підходи до оцінювання та тенденції // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 3 (40). – С. 213–220.
  7. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с.

 

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали