"Інституційні важелі розвитку об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління". Аналітична запискаАнотація

В аналітичній записці аналізуються інституційні проблеми, які обмежують потенціал розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління. Досліджуються особливості впливу формальних і неформальних інститутів на ефективність використання природних, фінансових і людських ресурсів об’єднаних територіальних громад в сучасних соціально-економічних умовах. Формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо пріоритетних напрямів удосконалення інституційного забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах подальшої децентралізації управління.


завантажити


читайте також:


«Підвищення ефективності фінансового лізингу як складової фінансової стратегії розвитку національного ринку житлової нерухомості». Аналітична записка
«Роль підприємництва при впровадженні інновацій для розвитку регіонів України». Аналітична записка липень, 2018 р.
«Формування об’єднаних територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи». Аналітична записка
«Щодо механізму запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи». Аналітична записка
«Інструменти реалізації потенціалу розвитку туризму регіонів України». Аналітична записка