"Функціонування житлової сфери як чинник національної безпеки". Аналітична запискаАнотація

 

У записці охарактеризовано кризовий стан житлової сфери України, що стає чинником загроз економічній, соціальній, техногенній та екологічній безпеці. Констатовано, що механізми впровадження державної житлової політики є неефективними та не відповідають актуальному соціально-економічному становищу в державі, тому необхідним є визнання кризи державної житлової політики в країні та нагальної необхідності її реформування. Запропоновано першочергові кроки для реформування та оптимізації житлової політики держави.


завантажити


читайте також:


«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка
«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична записка
«Щодо запровадження загальнообов’язкової державної накопичувальної системи». Аналітична записка
"Сучасна міграція українців до Польщі та пов’язані з нею виклики". Аналітична записка
"Удосконалення соціальної складової державної житлової політики". Аналітична записка