"Сучасна міграція українців до Польщі та пов’язані з нею виклики". Аналітична запискаАнотація

 

Проаналізовано динаміку швидкого зростання обсягів міграції українців до Польщі останніх років, його причини, зміни у складі мігрантів на користь молоді, фахівців, вихідців із Центральної та Східної України. Показано, що інтенсифікація міграції загрожує Україні втратами населення, посилює антиукраїнські настрої частини польського суспільства, може впливати на двосторонні відносини і тому вимагає серйозної уваги. Запропоновано заходи, які могли б сприяти зменшенню негативних наслідків масового виїзду українців до Польщі.


завантажити


читайте також:


«Сучасні імперативи розвитку соціально-трудової сфери в Україні». Аналітична записка
«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична записка
«Щодо запровадження загальнообов’язкової державної накопичувальної системи». Аналітична записка
"Удосконалення соціальної складової державної житлової політики". Аналітична записка
"Протидія неформальній зайнятості в Україні: підходи до оцінки та безпекові пріоритети політики". Аналітична доповідь