УКРАЇНА: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ.
АНАЛІТИЧНІ ОЦІНКИ - 2004


Щорічник Національного інституту стратегічних досліджень висвітлює позиції фахівців інституту щодо теоретичного осмислення та практичного вирішення сучасних пріоритетних проблем суспільного розвитку України: економічних, соціальних, політичних, гуманітарних, етнонаціональних, зовнішньополітичних, військових. Мета роботи – на основі поєднання об’єктивного наукового аналізу та цільової орієнтації на вирішення конкретних завдань внутрішньої і зовнішньої політики – запропонувати шляхи вирішення актуальних проблем становлення України як правової, соціальної та демократичної держави.

Розрахована на широке коло вітчизняних та зарубіжних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, аспірантів, які займаються проблемами перспектив розвитку українського суспільства та держави.


В с т у п

Розділ 1. Завдання економічного і соціального розвитку України
1. Особливості економічного зростання у 2003 році та завдання „Нової хвилі” економічних реформ в Україні
1.1. Модифікація чинників зростання у 2003- 2004 рр. та оцінка моделі розвитку

2. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України

3. Пріоритети соціальної політики України
3.1. Основні тенденції соціального розвитку та завдання стратегії їх подолання

Розділ 2. Пріоритети внутрішньої політики України
2.1 політичний цикл 2002-2006 рр.: ключові питання і суперечності

2. Політичні партії – провідний чинник розвитку політичної системи в Україні

3. Проблеми трансформацій лівого руху в Україні

4. Партійна структуризація місцевої влади: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку

5. Оборонна реформа в Україні

Розділ 3
Актуальні проблеми регіональної політики

2. Удосконалення міжбюджетних відносин
2.1. Сучасний стан і проблеми формування місцевих бюджетів в Україні

Розділ 4. Стратегічні пріоритети гуманітарної сфери
1. Деякі питання формування української політичної нації

2. Специфікація громадянського суспільства в Україні

3. Задоволення етнокультурних потреб національних меншин в Україні: нормативно-правове забезпечення

4. Кадрове забезпечення науково-технологічного розвитку

Розділ 5. Стратегічні напрями зовнішньополітичного розвитку України
5.1. Інтеграційні можливості для України після розширення Євросоюзу

ГУУАМ – стан, нові аспекти і перспективи розвитку

3. Близькосхідна політика україни у контексті сучасного геополітичного протиборства на Близькому Сході

4. Трансформація моделі відносин НАТО – Україна

Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для українського народу

Інтеграція кримських татар в українське суспільство: проблеми і перспективи