содержание вперед

ПЕРЕДМОВА

Динамічний розвиток кожної держави, як відомо, значною мірою, зумовлюється, ефективністю і виваженістю рішень, що приймаються органами виконавчої влади. Це стосується, зокрема, і політичних рішень. Процес їх прийняття і наукового обгрунтування, механізм їх реалізації становлять важливий напрямок сучасної політології, яка лише нещодавно посіла належне місце в системі гуманітарних наук і якій належить ліквідувати тут чимало "білих плям".

Пропоноване увазі читачів дослідження є чи не першою у вітчизняній політології спробою розглянути наукові та практичні аспекти категорії "політичне рішення".

Ще більше актуалізують цю роботу чинники, пов'язані з гострими проблемами розбудови Української держави, що виборола власну незалежність, а також із загостренням політичної боротьби, розвитком багатопартійності в нашому суспільстві тощо. Тут, як це нерідко трапляється в суспільних процесах, практика випереджає теорію і ліквідація такого відставання стає нагальною потребою. До того ж вирішувати суспільні проблеми "наосліп", методом спроб і помилок - не найкращий шлях, а ціна, яку доводиться платити суспільству за помилкові політичні рішення, малою не буває.

Тому наукову розробку таких питань, як сутність і класифікація політичних рішень, суб'єкти і рівні їх підготовки, інформаційне забезпечення і вибір рішень з урахуванням політичних інтересів, боротьба за прийняття рішень і лобізм, легітимність і вплив на можливий розвиток політичної ситуації, особливості прийняття рішень у перехідний період державотворення, який є характерним нині для України, а також інших проблем, що є предметом цього дослідження, важко переоцінити. Все це, безумовно, цікавить не лише державних керівників, представників різних політичних сил, фахівців-політологів, а й усіх, хто є учасником нинішніх бурхливих подій і так чи інакше - через членство у різних партіях, участь у виборах тощо - впливає на прийняття та реалізацію політичних рішень у нашому суспільстві.

С. Пирожков

Член-кореспондент НАН України
Директор Національного інституту
стратегічних досліджень
содержание вперед