Україна в 2007 році:

щорічні оцінки суспільно-політичного
та соціально-економічного розвитку


ЗМІСТ

Анотація

Вступ. Україна в сучасному світі: необхідність модернізації
(Рубан Ю. Г.)

Розділ 1. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

1.1. Проблеми реформування політичної системи

1.1.1. Вибір політичної моделі: між парламентською і президентською формами правління
(Фісун О. А., Крисенко О. В., Мосенцева Т. С.)

1.1.2. Політична реформа в оцінках громадян
(Каплан Ю. Б.)

1.1.3. Напрями вдосконалення конституційної реформи
(Кудряченко А. І., Горєлов Д. М.)

1.1.4. Напрями реформування судової системи
(Пеліванова Н. І.)

1.2. Політична криза: умови виникнення та механізми розв'язання

1.2.1. Системні передумови виникнення кризи
(Шаян О. Л.)

1.2.2. Вертикальна коабітація: загроза цілісності влади
(Сало І. С.)

1.2.3. Виконавча влада в умовах політичної кризи: проблеми формування та функціонування
(Сало І. С.)

1.2.4. Політичний конфлікт: фактори ескалації і перспективи розв'язання
(Розумний М. М.)

1.2.5. Політична криза та проблема становлення демократії в Україні
(Черленяк І. І.)

1.2.6. Політичний діалог як інструмент політичної стабілізації та досягнення національної єдності
(Янішевський С. О.)

1.3. Функціонування механізмів представницької демократії в Україні

1.3.1. Розвиток партійної системи
(Павленко І. А.)

1.3.2. Напрями реформування виборчої системи
(Фісун О. А., Шевчук В. О., Мосенцева Т. С., Баталов О. А.)

1.3.3. Представництво жінок: зв'язок демократії та ґендеру
(Грицяк Н. В.)

1.3.4. Демократичні орієнтири розвитку місцевого самоврядування
(Каплан Ю. Б.)

1.3.5. Забезпечення свободи слова та незалежності ЗМІ
(Сахаренко О. В.)

1.4. Участь громадських організацій у суспільно-політичних процесах

1.4.1. Динаміка та тенденції розвитку громадських організацій
(Манжола П. Г., Опалько Ю. В.)

1.4.2. Взаємодія органів влади і структур громадянського суспільства
(Пожидаєв Є. О.)

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2.1. Розбудова суспільства знань як умова конкурентоспроможності України
(Бублик С. Г.)

2.2. Конкурентоспроможність української системи освіти на ринку міжнародних освітніх послуг
(Карпенко М. М.)

2.3. Мас-медіа в Україні: проблеми та оптимальні напрями розвитку
(Гнатюк С. Л.)

2.4. Європейський досвід побудови взаємин між державою і релігійними організаціями: уроки для України
(Здіорук С. І.; Токман В. В.)

Розділ 3. СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ

3.1. Національна ідентичність як фактор національної безпеки України
(Кисельов С. С.)

3.2. Трансформація української національної ідентичності під впливом глобалізації
(Пелагеша Н. Є.)

3.3. Український історичний наратив та його роль у формуванні національної ідентичності
(Зерній Ю. О.)

3.4. Забезпечення мовно-культурних прав етнічних росіян як чинник суспільної злагоди в Україні
(Мазука Л. І.)

3.5. Роль культурних індустрій у формуванні національної ідентичності
(Бакальчук В. О.)

3.6. Гармонізація суспільних взаємин в умовах поліетнічного регіону (на прикладі Закарпатської області)
(Мітряєва С. І.; Клайзнер А.)

3.7. Антисемітизм в Україні: стан та шляхи подолання
(Бурковський П. А.; Яблонський В. М.)

3.8. Тенденції етноконфесійних відносин в Автономній Республіці Крим
(Ішин А.В., Долгіх Ю. О.)

Розділ 4. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

4.1. Тенденції економічної динаміки та першочергові завдання економічної стратегії держави
(Жаліло Я. А.; Белінська Я. В.)

4.2. Національна інноваційна система: шляхи вдосконалення
(Семиноженко В. В.; Архієреєв С. І.; Попадинець О. В.; Тарасенко Т. В.)

4.3. Конкурентоспроможність економіки України: стан та перспективи зміцнення
(Покришка Д. С.)

4.4. Стан та перспективи розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України
(Давиденко С. В.; Венцковський Д. Ю.)

4.5. Чинники, проблеми та пріоритети зовнішньоекономічної стратегії України
(Базилюк Я. Б.)

4.6. Макроекономічні чинники припливу портфельних інвестицій в Україну
(Мокій А. І.; Флейчук М. І.; Гудзій З.З.)

4.7. Cоціально-демографічні чинники впливу на фінансовий потенціал економічного розвитку
(Белінська Я. В.; Яценко Л. Д.; Лавриненко С. І.)

4.8. Проблеми структурної адаптації ринку праці до сучасних умов господарювання (Пищуліна О. М.; Яценко Л. Д.; Циган Т. В.)

4.9 Міжнародна міграція з України як чинник впливу на стан людського капіталу
(Хомич Л. В.; Писаренко С. М.; Чекан І. А.; Куревіна І. О.)

4.10. Енергетика України: стан і пріоритети розвитку
(Земляний М. Г., Вербинський В. В.)

Розділ 5. ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

5.1. Нова парадигма регіональної політики України
(Варналій З. С.)

5.2. Підсумки економічного і соціального розвитку регіонів та завдання регіональної соціально-економічної політики
(Павлюк А. П.)

5.3. Нова якість регіональної економіки як об'єкт державного управління територіальним розвитком в Україні
(Воротін В. Є.)

5.4. Практика і проблеми стимулювання інвестиційної активності в регіонах України (на прикладі Закарпатської області)
(Приходько В. П.; Єгорова О. О.)

5.5. Стратегічні пріоритети формування регіональної інфраструктури інноваційного розвитку
(Бабець І. Г.; Мокій О. А.; Федоришин Н. Ю.)

5.6. Фінансово-бюджетна дисципліна на регіональному рівні: стан та проблеми
(Іванова І. М.)

5.7. Проблеми забезпечення ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні
(Бабінова О. О.; Доля І. М.)

5.8. Стан і проблеми реалізації реформи адміністративно-територіального устрою
(Павлюк А. П.)

5.9. Децентралізація бюджетного процесу у контексті підвищення ефективності надання повноважень у соціальній сфері
(Шевченко О. В.)

5.10. Роль місцевих органів державної влади у реалізації завдань соціального розвитку
(Жук В. І.)

Розділ 6. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ

6.1. Європейська політика сусідства та потенціал нової Посиленої угоди Україна-ЄС як чинники європейської інтеграції України
(Григорець Т. В.; Гуцал С. А; Матійчик Я. П.)

6.2. Європейська політика безпеки та оборони: стратегічні аспекти співпраці України з Європейським Союзом
(Снігир О. В.; Матійчик Я. П.)

6.3. Можливості розвитку співпраці України і Великобританії щодо диверсифікації енергетичних ризиків у Європі
(Савін С. Л.)

6.4. Євроатлантична інтеграція як пріоритет державної політики України
(Матійчик Я. П.)

6.5. Стратегічні завдання сучасної політики України на Близькому і Середньому Сході
(Швед В. О.)

6.6. Стратегічні інтереси України в Каспійсько-Центральноазійському регіоні
(Мхитарян Н. І.)

6.7. Перспективи співробітництва України з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону
(Курнишова Ю. В.)

Розділ 7. ПРІОРИТЕТИ ОБОРОННОЇ ТА ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

7.1. Ключові події в сфері оборонно-промислової політики та невідкладні завдання
(Горбулін В. П.; Шевцов А. І.; Боднарчук Р. В.)

7.2. Основні напрями оборонної реформи та її підсумки
(Шевцов А. І.; Герасимов А. П.; Куплевацька О. І.)

7.3. Невідкладні завдання розбудови Воєнної організації держави та шляхи їхнього вирішення
(Горбулін В. П.; Шевцов А. І.; Герасимов А. П.; Куплевацька О. І.)

7.4. Перспективні ОВТ у контексті нового бачення способів ведення війн
(Горбулін В. П.; Шеховцов В. С.; Бараш Ю. Н.)

7.5. Інноваційний розвиток ОПК
(Шевцов А. І.; Боднарчук Р. В.; Гриненко О. В.)

Відомості про авторів