УКРАЇНА В 2009 РОЦІ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ПЕРСПЕКТИВИ КРАЇНИ

БІЛА КНИГА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ


Зміст

Передмова

Розділ 1. Утвердження конституційних прав і свобод
людини і громадянина в Україні

1.1. Конституційне закріплення, реалізація та гарантування
прав і свобод людини і громадянина

1.2. Конституційні засади судового захисту прав і свобод людини
і громадянина та їх реалізація

1.3. Забезпечення права громадян на вищу освіту

1.4. Партнерство держави і релігійних організацій
як механізм реалізації права на свободу віросповідання

1.5. Забезпечення права на свободу слова та доступність інформації

Розділ 2. Забезпечення якості життя

2.1. Якість життя та проблеми забезпечення основних
соціальних стандартів

2.2. Реалізація права на підприємницьку діяльність

2.3. Стан та проблеми реалізації права громадян на соціальний захист

2.4. Ефективність соціально–економічної політики держави:
виклики, ризики, завдання

Розділ 3. Адміністративно–територіальний устрій держави
і місцеве самоврядування

3.1. Засади реформування адміністративно–територіального устрою

3.2. Реформування місцевого самоврядування
в інтересах територіальних громад

Розділ 4. Соціокультурний та етнонаціональний розвиток України

4.1. Процеси консолідації українського суспільства:
етнонаціональні аспекти

4.2. Шляхи гармонізації мовної ситуації

4.3. Євроінтеграційний вимір державної мовної політики

4.4. Демократизація культурної політики

4.5. Історична пам’ять як ресурс національного самоствердження

Розділ 5. Зовнішня та безпекова політика у контексті
світової та європейської інтеграції України

5.1. Гарантії національного суверенітету

5.2. Управління у сфері зовнішньої і безпекової політики

5.3. Участь у механізмах колективної безпеки

5.3.1. Будапештський меморандум і гарантії безпеки України

5.3.2. Імплементація євроатлантичних норм
і стандартів з метою підвищення сумісності
Збройних сил України та інших військових формувань

5.4. Європейська інтеграція України та конституційний процес:
загальні аспекти безпеки

5.5. Захист національних інтересів у сфері енергетичної безпеки

Розділ 6. Дієздатність державної влади

6.1. Ефективність чинної моделі змішаної форми правління

6.2. Розвиток парламентаризму

6.3. Розвиток політичної участі

6.4. Протидія корупції

Розділ 7. Про результати всенародного обговорення проекту
Закону України «Про внесення змін до Конституції України»

Додатки

Додаток 1. Зведена інформація щодо категорій учасників
та форми надходження пропозицій в ході
всенародного обговорення проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України»

Додаток 2. Розподіл пропозицій за розділами проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України»

Додаток 3. Найбільш коментовані статті проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України» (Додатки 3.1–3.7)

Додаток 4. Результати соціологічного дослідження,
проведеного Національним інститутом
стратегічних досліджень у жовтні 2009 року

Додаток 5. Результати обговорення проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України» на сайті офіційного
інтернет–представництва Президента України Віктора Ющенка

Авторський колектив