Дослідження найбільш поширених у світі
пропорційних виборчих систем і перспектив їх
запровадження у національне державотворення та правотворення


УДК 321+323+329(477)
ББК 66.2(4УКР)
Д23

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного інституту стратегічних досліджень
(протокол № 8 від 26 вересня 2007 р.)

За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації
посилання на видання обов'язкове

Автори:

Фісун О.А., к.філос.н., доцент (керівник авторського колективу), Авксентьєв О.Л., к.філос.н., Баталов О.А., Звонков Є.Ю., к.соц.н., Калекін Ю.В., Крисенко О.В., к.філос.н., Мосенцева Т.С., к.філос.н., Халимон М.М., Чуніхіна С.Л., Шевчук В.О., к.політ.н. - співробітники Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Харкові;

Борщевський В.В., к.е.н., доцент, Флейчук М.І., к.е.н., Харченко Л.В., к.філос.н., Шевчук В. О., д.е.н. - співробітники Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові;

Мансветов Ю.Т., Черленяк І.І., к.ф.- м.н. - співробітники Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Ужгороді;

Кудряченко А.І., д.і.н., професор, Горєлов Д.М., Держалюк О.М., Опалько Ю.В., Пеліванова Н.І. - співробітники Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ).

Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і перспектив їх запровадження у національне державотворення та правотворення: Аналітична доповідь / За заг. ред. к.філос.н. О. А. Фісуна.-К.: ШСД, 2007. - 120 с.
966-554-112-9

Аналітична доповідь містить результати комплексного аналізу найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем та перспектив їх запровадження у національне державотворення та правотворення.

У рамках проведеного дослідження було проаналізовано європейський шлях виборчого правотворення та виборчий досвід країн світу, які використовують пропорційні виборчі системи.

За результатами проведеного дослідження авторським колективом підготовлено пропозиції щодо удосконалення пропорційної виборчої системи України.

Для науковців, фахівців у галузі державного управління та виборчого права, політологів, соціологів, представників органів виконавчої влади, викладачів вищих навчальних закладів.

ББК 66.2 (4УКР)

© Національний інститут стратегічних досліджень, 2007.
© Майнові, Національний інститут стратегічних досліджень, 2007.

ІЗВМ 966-554-112-9


ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Вступ до теорії пропорційних систем

1.1 Загальна характеристика електоральних систем

1.2. Пропорційні системи: зміст та формати конструювання

1.3 Методичні засади електорального аналізу

Розділ 2. Дослідження модельних варіантів пропорційних систем

2.1. Виборча система Німеччини

2.2. Виборча система Італії

2.3. Виборча система Іспанії

2.4. Виборча система Португалії

2.5. Виборча система Фінляндії

2.6. Виборча система у Чеській Республіці

2.7. Виборча система Польщі

2.8. Виборча система Угорщини

Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення пропорційної виборчої системи України

3.1. Проект виборчої моделі для України

Додатки

Середня кількість виборців на одного парламентаря

Частота змін урядового кабінету (за 3 електоральні цикли)

Прохідний бар'єр для партій (та блоків) у різних країнах Європи

Кількість змарнованих голосів

(за результатами останніх парламентських виборів)

Співвідношення чисельності великих та дрібних партій (блоків)

у парламентах різних країн Європи

Західна та Південна Європа

Північна Європа

Країни "Нової" Європи

Країни "Нової" Європи Прибалтійського регіону

Країни Латинської Америки

Глосарій