Національний інститут стратегічних досліджень
Регіональний філіал у м. Харкові

ДВОПАЛАТНИЙ ПАРЛАМЕНТ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ


ЗМІСТ

Анотація

Передмова

Розділ 1. Бікамералізм в історії та теорії

1.1. Бікамералізм в історичній ретроспективі

1.2. Бікамералізм у сучасній теорії демократії

Список використаних джерел

Розділ 2. Моделі бікамералізму у сучасному світі

2.1. Типології бікамеральних систем

2.1.1. Переваги та недоліки бікамералізму та унікамералізму

2.1.2. Критерії типології бікамеральних систем

2.2. Інституціональний дизайн бікамеральних систем

2.2.1. Показники структури парламентів

2.2.2. Інституціональні механізми неконгруентності бікамералізму

2.2.3. Позапарламентські особливості бікамералізму

Список використаних джерел

Розділ 3. Перспективи запровадження бікамералізму в Україні

3.1. Історія дискусії про бікамералізм в Україні

3.2. Ризики та проблеми запровадження бікамералізму в Україні

3.3. Моделі бікамералізму для України

3.3.1. Загальна схема формування палат парламенту та процедури прийняття рішень

3.3.2. Базові моделі формування верхньої палати

3.3.3. Двопалатність і самостійність регіонів

Список використаних джерел

Додатки

Додаток 1. Двопалатні парламенти світу

Додаток 2. Структура верхньої палати у деяких європейських країнах

Додаток 3. Законодавчий процес у Конгресі США

Додаток 4. Результати виборів до місцевих органів влади 2006 р.

Додаток 5. Моделі представництва регіонів у верхній палаті парламенту України

Глосарій

Дані про авторів

Вихідні дані