Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації

Конкурентоспроможність економіки України
в умовах глобалізації

Монографія, 2005 рік


Вступ

1. Теоретико-методологічні засади аналізу
конкурентоспроможності національної економіки

1.1. Конкурентоспроможність
як макроекономічна категорія
1.2. Чинники впливу на формування
конкурентоспроможності національної економіки
1.3. Економічна глобалізація і модифікація
чинників конкурентоспроможності

2. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності
національної економіки України

2.1. Роль та місце України у міжнародних
економічних відносинах
2.2. Сучасний етап економічного розвитку
та проблеми становлення конкурентоспроможності
українських підприємств
2.3. Основні завдання та пріоритети стратегії забезпечення
конкурентоспроможності економіки України

3. Важелі впливу економічної політики держави
на конкурентоспроможність національної економіки

3.1. Грошово-кредитна політика а) Валютно-курсова політика як чинник впливу
на конкурентоспроможність національної економіки
б) Напрями посилення стимулюючого впливу
грошово-кредитної політики
на конкурентоспроможність
в) Удосконалення монетарної політики для забезпечення
економічного розвитку
на інвестиційно-інноваційній основі

3.2. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки а) Реформування системи оподаткування
та податкові важелі
б) Ефективність бюджетних інвестицій в Україні
в контексті їхнього впливу на забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки

3.3. Зовнішньоекономічна політика а) Інструменти тарифного і нетарифного регулювання
та їхній вплив на конкурентоспроможність

української економіки
б) Вступ України до СОТ і його вплив
на конкурентоспроможність національної економіки
в) Особливості тенденцій регіонального економічного
співробітництва України у 2004 р.
на євразійському просторі


3.4. Інституційні засади формування
ефективного власника

4. Формування інноваційної моделі розвитку

4.1. Інноваційна природа сучасних чинників
конкурентоспроможності та стан інноваційної
діяльності в Україні
4.2. Чинники та засоби активізації
інноваційної діяльності

5. Першочергові завдання стратегії забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки

Додатки