Наталя Пелагеша

Україна у смислових війнах постмодерну:
трансформація української національної
ідентичності в умовах глобалізації

Монографія

Київ–2008


Анотація

ЗМІСТ

Вступне слово

Розділ 1.
Трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації: методологічні засади аналізу

1.1. Соціальна обумовленість проблеми ідентичності. Еволюція уявлень про ідентичність в історії європейської філософії

1.2. Наднаціональні ідентичності як чинник трансформації національних ідентичностей під впливом глобалізації

1.3. Соціокультурні механізми конструювання наднаціональних ідентичностей

Розділ 2.
Європейська наднаціональна ідентичність: зміст, функції, механізми формування

2.1. Європейська ідентичність: зміст, функції, механізми формування

2.2. Політика ідентичності в Європейському Союзі: історія, цілі та механізми реалізації

2.3. Механізми реалізації політики ідентичності в ЄС

2.3.1. Розвиток європейського громадянства

2.3.2. Створення наднаціонального європейського символічного простору

2.3.3. Наднаціональний інформаційно–комунікативний простір: правова база, цілі, механізми та координація розвитку

2.3.4. Політика європейської колективної пам’яті. Європейська цифрова бібліотека

2.3.5. Наднаціональна культурна політика ЄС як чинник формування європейської ідентичності

2.3.6. Освітня політика Європейського Союзу. Політична складова Болонського процесу

2.3.7. Lingua franca для об’єднаної Європи: мовна політика Європейського Союзу

2.3.8. Спортивна політика ЄС як чинник згуртування спільноти

Розділ 3.
Україна як об’єкт створення наднаціональної панросійської ідентичності

3.1. Панросійська наднаціональна ідентичність: зміст, функції, історія та чинники формування

3.2. Механізми реалізації політики панросійської ідентичності на території України

3.2.1. Пострадянська «уявлена спільнота» та гуманітарна політика Росії в СНД: правова база, цілі та механізми реалізації

3.2.2. Російська мова як lingua franca в межах СНД. Мовна політика Росії на території України

3.2.3. Єдиний інформаційно–комунікативний простір як основа формування панросійської ідентичності в Україні

3.2.4. Створення наднаціонального панросійського культурно–символічного простору в Україні. Культурна політика СНД

3.2.5. Освітня політика та політика пам’яті Росії в Україні

Розділ 4.
Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації

Висновки

Додатки

Вихідні дані