ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ


УДК 329(477)
ББК 66.0(4УКР)
Т38

При повному або частковому відтворенні матеріалів даної
публікації посилання на видання обов'язкове

Висловлені думки авторів не завжди збігаються
з позицією НІСД

Т38 Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування.
Збірник науково-експертних матеріалів / За редакцією
М. М. Розумного. - К.: Національний інститут стратегічних
досліджень, 2007. - 94 с.

І5ВМ 966-554-113-7

Збірник містить наукові доповіді та експертні оцінки, оприлюднені на засіданнях методологічного семінару "Теорія і практика політичного аналізу та прогнозування", а також "круглому столі" "Український парламент-2007: ефективність і політична відповідальність", що були проведені в Національному інституті стратегічних досліджень у межах реалізації комплексних наукових проектів "Політична система України: сучасний стан та перспективи розвитку" (2006 р.) та "Стратегія розвитку політичної системи України" (2007 р.).

У центрі уваги авторів - питання про парадишальну основу політичних досліджень, роль політичної аналітики в процесі вироблення і прийняття державних рішень, механізми взаємодії суб'єктів політики і науково-експертного співтовариства. Збірник також містить описи найпоширеніших аналітично-прогностичних методик - сценарування, експертного опитування, методу Дельфі тощо.

Для політиків, політичних аналітиків, науковців, активістів громадських об'єднань.

ББК 66.0 (4УКР)

І5ВМ 966-554-113-7

© Національний інститут стратегічних досліджень, 2007
© Майнові. Національний інститут стратегічних досліджень, 2007


ЗМІСТ

Вступ

Теоретичні питання політичного аналізу і прогнозування

Проблеми політичної модернізації
українського суспільства (Горбатенко В. П.)

Парадигма транзиту (Фісун О. А.)

Прикладні питання політичного аналізу і прогнозування

Проблеми інституціоналізації прикладного
політичного аналізу та прогнозування
у сучасному українському суспільстві (Лясота Л. І.)

Сценаріотехніка в прогнозуванні (Сало І. С.)

Прогноз в політиці: розуміння, предмет,
методологія здійснення (Андрусів В. В.)

Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування

Стенограма засідання методологічного
семінару 23 червня 2006 р.

Український парламент-2007:
ефективність і політична відповідальність

Стенограма засідання "круглого столу"
26 жовтня 2007 р.