НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 1(2), 2007 р.


ЗМІСТ

Національному інституту стратегічних досліджень 15 років

Віктор Ющенко. Вітальне слово Президента України

Конюхов С.М. Вітання від колективу ДКБ "Південне"

Смолій В.А. Вітання від Інституту історії України НАН України

Рубан Ю.Г. Національний інститут стратегічних досліджень як науково-дослідна установа аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України

Суспільно-політичні процеси

Горбатенко В.П. Еволюція прогностики як системи наукових знань про майбутнє

Авер'янов В.Б. Закон України "Про Кабінет Міністрів України": питання конституційності змісту положень

Жиляєв І.Б. Послання Президента України як інструмент державної політики

Розумний М.М. Конституційна реформа: від задуму до наслідків

Черленяк І.І. Суспільно-еволюційний запит реформування політичної та конституційної систем України на сучасному етапі

Андрусів В.В. Інститут президента в системі міжінституційних взаємодій

Манжола П.Г. Взаємодія влади та громадян: практика легітимації інститутів влади у новітній історії України

Легеза Я.О. Формування громадської думки в умовах пострадянських суспільно-політичних трансформацій

Гуманітарний розвиток

Зерній Ю.О. Історична пам'ять як об'єкт державної політики

Кудряченко А.І. Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні - імператив часу

Опалько Ю.В. Збереження культурно-історичної спадщини в сучасній Україні: проблеми та перспективи

Крисаченко В.С. Етнополітика у незалежній Україні: стан та стратегічні орієнтири

Гнатюк С.Л., Здіорук С.І. Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні

Соціально-економічна політика

Власюк О.С. Інноваційна стратегія українських реформ: стан та пріоритети

Жаліло Я.А. Економічний діалог як засіб суспільної консолідації в процесі соціально-економічного розвитку України

Шалімова Н.С., Магопець О.А. Концептуальні засади формування інформаційного середовища в процесі адміністрування податку з доходів фізичних осіб

Носова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства

Поворозник В.О. Фондовий ринок України на сучасному етапі: проблеми та шляхи їх вирішення

Пищуліна О.М. Нова ідеологія реформування заробітної плати: потреба та перспективи

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Варналій З.С. Регіональна політика України: нові умови, нові вимоги

Воротін В.Є. Нова якість регіональної економіки як об`єкт державного управління в Україні

Павлюк А.П. Реформування адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реалізації

Зовнішньополітичні проблеми

Грицяк І.А. Особливості європейського управління на національному рівні: методичний аспект

Швед В.О. Трансатлантичний чинник у контексті реалізації стратегічних завдань Української держави на Близькому і Середньому Сході

Курнишова Ю.В. Фактор суперництва в інтеграційних процесах Азії

Проблеми національної безпеки й оборони

Шевцов А.І. Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України

Макух В.В. Військово-технічне співробітництво країн Магріба з країнами світу

Семенченко А.І. Механізм стратегічного управління забезпеченням національної безпеки у кризових та надзвичайних ситуаціях

З досвіду роботи філіалів НІСД

Мітряєва С.І. Регіональний філіал НІСД в місті Ужгороді - провідник ініціатив Президента України з питань євроатлантичної інтеграції у регіоні

Рецензії на видання

Барановський О.І. Нові підходи до детінізації економіки

Відомості про авторів