НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 2 (3), 2007 р.


ЗМІСТ

Проблеми національної безпеки і оборони

Горбулін В. П. Україна – НАТО: стагнація чи повільна інтеграція

Шаталова О. Г. Проблеми удосконалення системи оборонного планування в Україні

Бараш Ю. Н., Шевцов А. І. Трансформація організаційної структури
Збройних Сил України на сучасному етапі

Гриненко О. В. Нормативно-правове забезпечення реструктуризації підприємств ОПК України

Зовнішньополітичні проблеми

Грицяк Н. В., Баровська А. В. Інформаційні кампанії як механізм
підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері євроінтеграції

Воротнюк М. О. Шляхи активізації діяльності України
у Міжнародному Чорноморському Клубі (МЧК)

Шелест Г. В. Українсько-грузинські відносини як фактор стабільності
у Чорноморському басейні

Макух В. В. Політика добросусідства ЄС щодо Арабського Магрібу:
досвід для України

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Макогон Ю. В., Хаджинов І. В. Наслідки вступу України до СОТ
для вугільної промисловості Донецької області

Бабінова О. О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого
самоврядування: світовий досвід та Україна

Адамик В. В., Куревіна І. О. Оцінка ефективності та рівня інституційного
забезпечення розвитку людського капіталу Львівського регіону

Соціально-економічна політика

Снігова О.Ю. Механізм державного та регіонального управління соціальною безпекою

Пищуліна О. М. Диференціація населення за рівнем доходу
та ефективність інституційної організації механізмів його перерозподілу в Україні

Коломієць О. О. Державна політика економічної підтримки сімей з дітьми: порівняльний аспект

Яценко Л. Д., Цихан Т. В. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів
державної підтримки інноваційного розвитку

Шмігельська З. К. Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю малих
і середніх підприємств та можливості його адаптації в ринковій економіці України

Варналій З. С., Мазур І. І. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання

Гуманітарний розвиток та суспільно-політичні процеси

Котигоренко В. О. Мовний аспект державної етнополітики в Україні

Токман В. В. Релігійний чинник у контексті європейського поступу України:
труднощі поточного моменту

Бакальчук В. О. Толерантність як ціннісна складова української культурної ідентичності

Шевченко В. О. Імплементація принципів Болонського процесу
у вищих навчальних закладах Півдня України

Шевчук О. Г., Швець О. Б. Етнічна складова соціокультурної рубіжності Криму

Дудченко О. Є. Політична реформа як чинник трансформаційних процесів
в українському суспільстві

Павленко І. А. Стратегія внутрішньої демократизації політичних партій в Україні

Держалюк О. М. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»: основні суперечності

Відомості про авторів