НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 3 (4), 2007 р.


ЗМІСТ

Cуспільно-політичні процеси та гуманітарний розвиток

Сороко В. М. Впровадження системи управління якістю в органах державної влади: пріоритет у сфері організації надання державних послуг

Горєлов Д. М. Сучасні стандарти надання публічних послуг громадянам органами державної влади

Баровська А. В. Впровадження політики: механізми, інструменти, технології

Шевчук В. О. Особливості формування асиметричної коаліції у Польщі

Харченко Л. В. Виборча система Республіки Польща: досвід для України

Симоненко І. М. Перспектива створення Музею політичних репресій в Україні у контексті формування історичної пам'яті

Ковальова Т. В. Проблеми правового регулювання мовних відносин в Україні на сучасному етапі

Жадан І. В., Зорько В. С. Оцінка українцями свого соціального статусу та самопочуття

Соціально-економічна політика

Белінська Я. В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні

Шевчук В. О., Атаманчук З. А., Черкас Н. І. Монетарні ефекти платіжного балансу і ремонетизація української економіки

Тарасенко Т. В. Моделювання впливу НДДКР на економічний розвиток країни

Капаруліна М. С. Максимізація вартості підприємства як критерій ефективності його функціонування

Оліщук Г. О. Актуальні проблеми реалізації митної політики України та шляхи їх розв'язання

Коляда С. П. Державна митна служба як суб'єкт забезпечення економічної безпеки України

Яценко Л. Д., Цихан Т. В. Рівень та якість життя населення України: міжнародні порівняння

Попадинець О. В. Використання міжнародного досвіду забезпечення захисту прав учасників кредитних трансакцій в Україні

Писаренко С. М., Українець Л. А. Механізми регулювання еколого-економічного розвитку країн-членів ЄС

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Шевченко О. В., Жемеренко Є. В. Матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування: пошук ефективних складових

Іванова І. М. Система відповідальності учасників бюджетного процесу в Україні

Борщевський В. В. Інвестиційні пріоритети українсько-польського співробітництва: регіональний аспект

Зовнішньополітичні проблеми

Ярошко О. З. Проблеми практичного наповнення та втілення зовнішньої політики України

Григорець Т. В. Співробітництво з європейськими організаціями зі стандартизації у контексті приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС

Максименко І. В. Трудова міграція у Придністровській Молдавській Республіці: негативні наслідки для України і шляхи їхнього подолання

Воротнюк М. О. Євроатлантична політика Туреччини: уроки для України

Сєров Д. І. Арабські країни Перської затоки: стратегічний пріоритет близькосхідної політики України

Сіновець П. А. Сучасна роль політичного ісламу в міжнародній безпеці: виклики та загрози

Проблеми національної безпеки і оборони

Бараш Ю. Н. Сучасні тенденції реформування сухопутних військ США та Німеччини - досвід для України

Відомості про авторів

Вимоги до статей, що подаються до публікації у збірнику "Стратегічні пріоритети"