НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 2 (7), 2008 р.

Cпеціальний випуск:

“КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ”


З М І СТ

Анотація

Ющенко В. А. Нам потрібна дієздатна Конституція – Конституція свобод

Ставнійчук М. І. Нова Конституція як інструмент конструювання ефективної влади

Рубан Ю. Г. Конституція для модернізації України

Вілкул Ю. Г. Конституційний процес та формування сучасної моделі місцевого самоврядування

Герасименко Є. С. Конституційна реформа і права людини

Гриневецький С. Р. Реформа місцевої влади: пошук оптимальної моделі

Єпіфанов А. О. Окремі аспекти конституційної реформи в Україні

Заболотний Г. М. Оновлена Конституція – основа демократії

Захаров Є. Ю. Проблеми конституційного гарантування прав людини та основоположних свобод

Ківалов С. В. Межі та процедура конституційних перетворень в Україні

Крючков Г. К. Повністю реалізувати і збагатити демократичний потенціал Конституції

Мірошниченко Ю. Р. Напрями конституційної реформи визначаються суспільними потребами

Олійник І. М. Окремі проблеми конституційного процесу в Україні

Портнов А. В. Зміст принципу верховенства права та його реалізація в діяльності Конституційного Суду України

Пухтинський М. О. Концептуальні підходи щодо внесення змін та доповнень до Конституції України в частині територіальної організації влади

Селіванов А. О. Нові конституційні засади судової влади. Вступ з принципових питань

Сеник М. П. Прийняття нової Конституції України: шляхи та перспективи

Симоненко П. М. Утверджувати реальний народний суверенітет

Тацій В. Я. Актуальні проблеми системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні

Шемшученко Ю. С. Проблеми українського парламентаризму у світлі конституційної реформи в Україні

Бебик В. М., Кобржицький В. В., Охотникова О. В. До нарисів конституції третьої республіки

Дергачов О. П. Політичний формат конституційного процесу в Україні

Долежан В. В. Конституційні аспекти удосконалення прокурорської системи України

Когут І. О., Чебаненко О. Д. Конституція для демократичної консолідації (роздуми про конституційний процес у теорії та в Україні)

Колодій А. М., Пелих Н. А. Конституційно-правове регулювання в Україні: перспективи розвитку

Мучнік О. Г. Конституційна реформа: цілі, алгоритм, форми реалізації

Олуйко В. М. Актуальні проблеми сучасного парламентаризму

Орзіх М. П. Європейський вимір конституційного реформування в Україні: концептуальний підхід

Речицький В. В. До стратегії розвитку Української Конституції

Чехович С. Б. Удосконалення засад регулювання міграційних процесів у контексті конституційної реформи

Усаченко Л. М. Активізація соціального партнерства органів державної влади з організаціями громадянського суспільства як мірило успішності конституційної реформи

Федоренко В. Л., Носенко О. В. Конституції України: поняття та юридичні властивості

Футей Богдан А. Конституційна реформа і верховенство права

Яблонський В. М., Кисельов С. С., Бурковський П. А. Конституційний процес після позачергових парламентських виборів 2007 року: аналіз ризиків та можливостей

Інститут економіко-правових досліджень НАН України Концепція конституційного забезпечення економічної системи держави (як основи законодавчого забезпечення економічної політики)

Вимоги до статей