НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 3 (8), 2008 р.


З М І СТ

Анотація

Суспільно–політичні процеси

Якименко Ю. В. Соціальна база провідних політичних сил України: динаміка змін (2001–2007 рр.)

Федоренко В. Л., Білий О. В., Дрьомов С. В., Шутович В. В. Проблеми законодавчого забезпечення реабілітації вояків Української повстанської армії, які постраждали від політичних репресій радянської влади

Держалюк М. С. Політико–правові аспекти філософії Гегеля та їх значення для України

Усаченко Л. М. Історичний розвиток поняття «громадянське суспільство» як свідчення сутнісної еволюції його взаємовідносин з державною владою

Карпенко О. В. Особливості впливу інститутів держави на розвиток комп’ютерних технологій та інформаційного забезпечення населення Республіки Білорусь

Гуманітарний розвиток

Зерній Ю. О. Державна політика пам’яті в Україні: становлення та сучасний стан

Тищенко Ю. А. Проблеми становлення та реалізації політики мультикультуралізму: досвід Канади

Пелагеша Н. Є. Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації

Мазука Л. І. Закордонне українство в Казахстані: історія та сучасність. (До року України в Казахстані)

Соціально–економічна політика

Мазур І. І. Детінізація економіки як пріоритет економічної безпеки України

Архієреєв С. І., Попадинець О. В. Інституційні фактори скорочення трансакційних витрат кредитування

Куштим В. В. Позиціювання банківських систем європейських країн, ринки яких розвиваються, у банківському сегменті міжнародного фінансового ринку

Шевчук В. О., Римарська Р. Ю. Гармонізація податкового законодавства у країнах Європейського Союзу: досвід для України

Гошовський С. В., Малюк Б. І. Мінерально–сировинна стратегія Європейського Союзу. Стаття 2. Шляхи формування

Белінська Я. В. Державна підтримка експорту: зарубіжний досвід та уроки для України

Кудряченко А. І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна

Рингач Н. О. Проблема надсмертності чоловіків в Україні: ґендерний аналіз у державному управлінні охороною громадського здоров’я

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Шевченко О. В. Фінансова самодостатність територій як пріоритет державної регіональної політики в Україні

Кушнір М. О. Статут територіальної громади: законодавчі проблеми та шляхи їх вирішення

Мігущенко Ю. В. Локальні туристично–рекреаційні комплекси як альтернативна модель активізації інвестиційної діяльності у туристичній галузі

Даниляк О. О. Порівняльний аналіз компетенції органів державного управління у сфері природно–заповідної справи Білорусі, Казахстану, Росії

Національна безпека і оборона

Шевцов А. І., Мерніков Г. І. Вирішальні світові події 2008 року. Наслідки для України

Брежнєва Т. В. Реформування програми НАТО «Партнерство заради миру» як результат трансформації Альянсу: виклики та можливості для України

Снігир О. В. Відносини України та ЄС у контексті формування безпекового сегмента чорноморської політики Євросоюзу

Шаталова О. Г., Бараш Ю. Н. Розвиток системи вищої військової освіти України

Міжнародні відносини

Макогон Ю. В. Зовнішньоекономічні зв’язки України і залучення інвестицій

Засадко В. В. Інституційний базис стимулювання розвитку економічної співпраці України з Республікою Білорусь

Максименко І. В. Українсько–румунські відносини у контексті розширення ЄС на Схід

Плаксенко М. Л. Роль та інтереси Росії в урегулюванні Придністровського конфлікту

Захарченко А. М. Аналіз ефективності міжнародного посередництва в арабсько–ізраїльському конфлікті на сучасному етапі: досвід для України

Відомості про авторів

Вимоги до статей