НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 4 (9), 2008 р.


З М І СТ

Анотація

Суспільно–політичні процеси

Кальниш Ю. Г. Пряма демократія в Україні: історичні традиції та перспективи розвитку

Павленко І. А. Інститут внутрішньопартійної демократії як чинник формування ефективної моделі державної влади

Горєлов Д. М. Позиції парламентських партій України щодо засад розвитку громадянського суспільства

Арсенюк О. С. Система державного управління в Республіці Сербія: досвід для України

Гуманітарний розвиток

Зерній Ю. О. Як суспільства пам’ятають: властивості та механізми функціонування історичної пам’яті

Симоненко І. М. Друга світова війна в історичній пам’яті українського народу

Опалько Ю. В. Взаємодія Українського інституту національної пам’яті з громадськими організаціями у розвитку історичної свідомості суспільства

Бакальчук В. О. Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО

Кузьмук О. С. Державна підтримка культурних індустрій: досвід Канади

Здіорук С. І., Гнатюк С. Л. Суспільне мовлення: український варіант

Соціально–економічна політика

Власюк О. С., Прейгер Д. К. Вугілля як стратегічна енергетична перспектива України

Молдован О. О. Проблема дефіциту коксу як стримувальний чинник розвитку чорної металургії в Україні: тенденції, наслідки та шляхи мінімізації

Белінська Я. В. Пруденційний нагляд у сучасній монетарній політиці

Другов О. О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

Черленяк І. І. Про методику дослідження ідентифікації європейських соціальних стандартів

Попченко Т. П. Реформування системи охорони здоров’я як один з механізмів протидії корупції

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Сундук А. М. Регіональна диференціація як загроза розвитку національної економіки

Орєхова Т. В. Структурні деформації в економіці регіонів України та їхній вплив на інвестиційну привабливість країни

Суcпільно–політичні процеси

Мігущенко Ю. В. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності українського і польського туризму в Карпатському регіоні

Скороход О. П. Досвід місцевого самоврядування Франції та Польщі: здобутки та застереження для України

Здіорук О. І. Форми взаємодії органів самоорганізації населення з органами місцевого самоврядування

Національна безпека і оборона

Жовтенко Т. Г., Яблонський В. М. Інформаційний вимір сучасних військових конфліктів (Іракська кампанія 2003 р.)

Герасимов А. П., Бараш Ю. Н. Сили стримування у системі воєнної безпеки. Перспективи України

Дубчак Н. І. Жінки у Збройних Силах України: проблеми ґендерної політики

Міжнародні відносини

Макогон Ю. В. Стратегічні інтереси України в ОЧЕС

Борщевський В. В., Засадко В. В. Перспективи функціонування вільних (спеціальних) економічних зон у контексті розвитку українсько–польського співробітництва

Гаряча Ю. П. Перспективи України на внутрішньому ринку Європейського Союзу

Журавльова Ж. А. Протидія глобальним екологічним загрозам: місце України у міжнародному співробітництві

Нагорняк Т. Л. Країна як бренд. Національний бренд «Україна»

Зінько С. Ю. Проблеми інтеграції мусульманських спільнот у Європі: досвід для України

Болтівець Я. С. Концепція створення «Арки свободи і процвітання» у новому зовнішньополітичному курсі Японії

Рецензії на видання

Яблонський В. М. «Земля і воля» в мотивації суспільної поведінки українського селянства в період Центральної Ради
(Лозовий В. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради
(березень 1917 р. – квітень 1918 р.)

Відомості про авторів

Вимоги до статей