Національний інститут стратегічних досліджень

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

Науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 4 (13), 2009


З М І С Т

Анотація

Суспільно–політичні процеси

Горбатенко В. П., Петренко І. І. «Фабрики думок» і розвиток соціальної інженерії

Бурковський П. А. Інститут Президента України в умовах дедемократизації (січень 2008 – вересень 2009 рр.)

Павленко І. А. Механізми дострокового припинення повноважень депутатів парламенту та місцевих рад депутатів: досвід сучасної представницької демократії

Гонюкова Л. В. Вплив політичних партій на процеси суспільних трансформацій

Канченко А. В. Вплив засобів масової інформації на прийняття політичних рішень

Валюшко І. В. Проблеми законодавчого регулювання свободи мирних зібрань громадян в Україні

Гуманітарний розвиток

Симоненко І. М. Меморіальний простір України: кризовий стан та шляхи оздоровлення

Хмільовська О. В. Основні тенденції розвитку православ’я в Україні в контексті національної безпеки

Калініна Л. М. Генезис інформаційного менеджменту як галузі наукового знання

Гриценок О. В. Державна політика розвитку інформаційного суспільства як об’єкт наукових досліджень

Федько О. А. Ціннісна природа здорового способу життя для особистості, нації та держави

ЄВРО–2012

Борщевський В. В., Волошин В. І. Інституційні аспекти підготовки до ЄВРО–2012

Васильців Т. Г., Другов О. О. Фінансове забезпечення ЄВРО–2012

Ляпін Д. В. Питання вдосконалення процедур виділення земельних ділянок для реалізації інфраструктурних проектів ЄВРО–2012

Харченко Л. В. Проблема формування позитивного іміджу України в контексті підготовки до ЄВРО–2012

Соціально–економічна політика

Белінська Я. В., Дудар О. І. Український ринок капіталу: стан, проблеми, шляхи розвитку

Молдован О. О. Металургійний комплекс України в умовах кризи: причини глибокого спаду та чинники адаптації

Усенко Р. А. Роль Президента України в забезпеченні партнерства влади та бізнесу

Пищуліна О. М. «Інституціональні пастки» функціонування ринку праці в Україні

Коломієць О. О. Монобатьківські сім’ї: соціальний захист і самозабезпечення

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Федулова Л. І. Організаційні механізми формування результативної регіональної інноваційної системи

Скороход О. О. Правові засади самоврядування у містах з особливим статусом (на прикладі країн ЄС)

Національна безпека і оборона

Литвин М. М. Структура і функції центрів управління службою органів державної прикордонної служби України

Брежнєва Т. В. Перспективи поглиблення особливого партнерства України з НАТО

Єгоров Ю. В. Екологічна складова у структурі національної безпеки України: державно–управлінський аспект взаємодії

Волович О. О. Розвиток співпраці між НАТО і країнами Близького Сходу

Качур С. І. Суїцидний тероризм як транснаціональне соціально–політичне явище

Міжнародні відносини

Бабанін О. С. Проблеми і перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

Ковальський Г. Є. Екологічний аспект транскордонного співробітництва на Сході України

Войтенко І.–Х. Р. Наднаціональні інституції Європейського Союзу

Савін С. Л. Пріоритетні питання зовнішньої політики США у Чорноморському регіоні

Відомості про авторів

Вимоги до статей