НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково–аналітичний щоквартальний збірник

№ 3 (12), 2009 р.


З М І С Т

Анотація

Рубан Ю. Г. Концептуальні засади гуманітарного розвитку України: стратегічні пріоритети державної політики

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. Проект

Гуманітарний розвиток

Мазука Л. І. Новітні міграційні спільноти в Україні: можливості та проблеми

Опалько Ю. В. Взаємодія громадських організацій з органами влади у реалізації державної політики пам’яті

Горєлов Д. М. Інституційна інтеграція української діаспори в громадянське суспільство у державах поселення

Грицяк Л. Д., Калініна Л. М. Державно-громадянське управління розвитком освіти на державному, регіональному та інституціональному рівнях

Суспільно-політичні процеси

Кальниш Ю. Г., Єльчанінов Д. Б. Електоральні технології: математичний аналіз проблеми маніпулювання

Шутович В. В. Місце і роль консультативних, дорадчих органів у системі нормопроектного забезпечення діяльності Президента України: проблеми теорії та практики

Миклащук І. М. Ідеологічні засади політичних партій України (за передвиборними документами 2006-2007 рр.)

Іванченко В. М. Актуальні проблеми наукових досліджень державної політики сприяння розвитку партійно-політичної системи України

Когут П. В. Політичний статус персони у державно-владних відносинах

Руденко О. М. Дефініції суспільної стабільності в державному управлінні

Чемерис І. В. Зарубіжний досвід протидії корупції в системі державного управління

Здіорук О. І. Відповідність нормативно-правового забезпечення політичних прав громадян в Україні європейським стандартам

Пожидаєв Є. О. Молодіжний чинник у становленні громадянського суспільства в Україні

Соціально-економічна політика

Жаліло Я. А. Євроінтеграційні перспективи України: від декларацій - до дій

Пищуліна О. М. Історична ретроспектива та сутність поняття «соціальна держава»

Москалик Р. Я. Вплив відкритості технологічно інтенсивної торгівлі України на формування зони вільної торгівлі з ЄС

Бабець І. Г., Полякова Ю. В. Усунення перешкод участі України у патентно-ліцензійній торгівлі в умовах розширення зони вільної торгівлі

Гошовський С. В., Малюк Б. І. Мінерально-сировинна стратегія Європейського союзу. Стаття 3. Роль геологічних служб

Поворозник В. О. Активізація інвестиційної діяльності страхових компаній в умовах економічної кризи

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Біла С. О. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку проблемних територій (світовий досвід)

Васильців Т. Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого бізнесу в малих містах

Ковальський Г. Є. Українсько-російське транскордонне співробітництво: проблеми та перспективи

Національна безпека і оборона

Савчин М. В. Велика комерція та економічна безпека країни (окремі конституційні аспекти справи Vanco)

Остряков Я. О. Інтернаціоналізація процесу визначення морської ділянки українсько-російського міждержавного кордону: політико-правовий аналіз

Ашикова Е. І. Стратегічна екологічна оцінка як складник механізму регулювання стану довкілля

Міжнародні відносини

Оржель О. Ю. Особливості європейського врядування

Зорько В. С. Особливості оцінки громадянами України зовнішньої політики держави

Захарченко А. М. Перспективи врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту після мирної конференції в Аннаполісі 2007 р.

Кобзаренко А. М. Сучасна політика США у Південній Азії

Відомості про авторів

Вимоги до статей