Національний інститут стратегічних досліджень

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

№ 1 (14), 2010 р.


ЗМІСТ

Анотація

1. Соціально-економічна та регіональна політика

Воротін В. Є. Модифікація механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України

Кушнір М. О. Правові засади забезпечення функціонування державних цільових програм (на прикладі Кабінету Міністрів України)

Бреус С. В. Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України

Мазур І. І. Особливості становлення ринку муніципальних паперів в Україні

Шевченко О. В. Трансфертні платежі у системі міжбюджетних відносин: інституціональний аспект

Ляпін Д. В. Регіональні особливості державного управління розвитком малого підприємництва

Скороход О. П. Надання послуг населенню органами місцевого самоврядування як пріоритет діяльності місцевої громади

Рингач Н. О., Шевчук П. Є. Резерви подовження тривалості життя: демополітичні аспекти

Доля І. М. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна практика

2. Суспільно-політичні процеси

Сало І. С. Шляхи забезпечення балансу влад в Україні у межах чинної конституційної моделі

Здіорук О. І. Пріоритети розвитку громадянського суспільства в Україні

Єльчанінов Д. Б. Системологічний підхід до аналізу сталого розвитку держави

Кисельов С. С. Законодавче регулювання лобіювання у США – досвід для України

Клімович С. О. Дослідження Government Relations як комунікації між владою та бізнесом: термінологічний аспект

3. Гуманітарний розвиток

Здіорук С. І. Український досвід партнерської взаємодії Держави і Церкви в європейському контексті

Бакальчук В. О. Толерантність до нетолерантності: проблеми протидії нетерпимості в Україні

Чупрій Л. В. Роль Інтернету у формуванні історичної пам’яті Українського народу

Зубченко С. О. Сучасні наукові підходи до аналізу гуманітарної політики в Україні

Поступна О. В. Механізми державного управління вищою освітою України

Малярчук К. В. Державне управління наукою за сучасних умов: інноваційні аспекти

4. Національна безпека і оборона і міжнародні відносини

Шевцов А. І., Гриненко О. В. Міжнародне військово-технічне співробітництво у сфері виробництва ОВТ як засіб забезпечення розвитку ОПК: уроки для України

Гавриш О. В. Сучасна еволюція відносин США і Росії: вплив на національну безпеку України

Снігир О. В. Російські ініціативи для загальноєвропейської безпеки

Микал О. К. Ембарго ЄС на продаж зброї в Китай та безпековий баланс у Східній Азії

Сіновець П. А. Ядерне розповсюдження на Близькому Сході: основні тенденції, шляхи попередження і засоби подолання

Гаряча Ю. П. Нові ініціативи ЄС у сфері правового регулювання енергетичних відносин: актуальні питання для України

Плаксенко М. Л. Актуальні питання українсько-білоруських відносин у контексті ініціативи ЄС «Східне партнерство»

Курнишова Ю. В. Китайсько-японське суперництво у Центральній Азії на сучасному етапі

Аннотации/Summary

Відомості про авторів

Вимоги до статей