НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 4 (5), 2007 р.


ЗМІСТ

Суспільно-політичні процеси

Ходорівська Н. В. Надання державних послуг на загальнодержавному рівні: інформаційний аспект

Манжола П. Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень

Пожидаєв Є. О. Неурядові організації у суспільно-політичному житті України: межі участі та пріоритети діяльності

Харченко Л. В. Політична культура регіональних політичних еліт: можливі підходи до вивчення (на прикладі Львівської області)

Флейчук М. І. Недосконалість системи фінансування передвиборчого процесу в Україні як загроза соціально-економічному розвитку країни

Черленяк І. І. Особливості парламентської виборчої системи Угорщини

Мансвєтов Ю. Т., Сарай Р. Д. Реформування виборчої системи у Чеській Республіці

Мазіна А. В. Політична система як наукова категорія та суспільно-політичний феномен

Гуманітарний розвиток

Тищенко Ю. А. Генезис феномену толерантності: від філософської категорії до політичного чинника у сфері міжетнічних відносин

Бакальчук В. О. Тенденції етнокультурної толерантності в українському суспільстві

Зорько В. С. Етнічна та релігійна толерантність в українському суспільстві: соціологічний вимір

Волович О. О., Воропаєва Т. С. Проблеми самоідентифікації російськомовних українців

Мазука Л. І. Українська діаспора в Росії: актуальні проблеми збереження національної ідентичності

Клайзнер А. М. Сегментація української меншини у країнах Центрально-Східної Європи (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія)

Соціально-економічна політика

Каретко В. О. Енергетична політика України після українсько-російського газового конфлікту: шляхи подолання критичної залежності

Опімах Р. Є. Енергетичний проект "Одеса-Броди": стан і перспективи

Карпінський Б. А., Залуцька Н. С. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави

Пищуліна О. М. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Хомич Л. В. Стратегія регіонального розвитку і планування території

Бабінова О. О. Розвиток місцевого самоврядування у контексті вдосконалення форм співпраці місцевої влади з населенням

Биркович В. І. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні

Мельник Ю. І. Проблеми реалізації стратегічних економічних проектів в Українському Причорномор'ї

Зовнішньополітичні проблеми

Кудряченко А. І. Зовнішньополітичні виклики для сучасної України

Дьяков О. А. Україна-Румунія: проблема делімітації континентального шельфу та виключних економічних зон

Сєров Д. І. Південь України і Близький Схід: стан і перспективи економічної співпраці (на прикладі Одеської області)

Оборський О. П. Сучасна зовнішня політика США: доктринальний вимір

Проблеми національної безпеки і оборони

Шугуров О. С. Розвиток військових наземних роботизованих систем у контексті нових концепцій управління: перспективи України

Мерніков Г. І., Шумбасов В. І., Шевцов А. І. Розвиток ядерних технологій в Україні: міжнародно-правовий аспект

Відомості про авторів