Схвалено Вченою радою Інституту

28 квітня 2010 року, протокол № 4

 

 

Концепція підвищення ефективності видання науково-аналітичного щоквартального збірника Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічні пріоритети»

 

 

1.      Тематичною спеціалізацією науково-аналітичного щоквартального збірника Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічні пріоритети» (далі – Збірник Інституту) є стратегічні орієнтири розвитку України,  пріоритети державної політики України у різних сферах, ключові тенденції світового розвитку.

2.      Завдання Збірника Інституту – ознайомлення вітчизняної та зарубіжної експертної спільноти із дослідженням стратегій розвитку України та світу, ініціювання експертних дискусій із зазначених проблем, оприлюднення пропозицій щодо удосконалення державної політики. 

3.      У Збірнику Інституту вміщуються такі види публікацій: наукові статті, аналітичні доповіді Інституту, проекти нормативно-правових актів концептуального характеру, матеріали наукових комунікативних заходів Інституту, анотації видань Інституту, інформаційні повідомлення про діяльність Інституту, наукові есе, аналітико-прогностичні матеріали, матеріали наукової полеміки, рецензії, інтерв’ю з провідними фахівцями у сфері стратегічних досліджень тощо.

4.      Кожне число Збірника Інституту присвячується окремій визначеній темі згідно з п. 1. У разі друку аналітичної доповіді Інституту або проекту нормативно-правового акта концептуального характеру, тематика цих матеріалів визначає тему числа Збірника Інституту.

5.      Формування змісту кожного числа Збірника Інституту здійснюється на основі Зведеного плану наукової та науково-організаційної діяльності Інституту.

6.      У Збірнику Інституту друкуються матеріали фахівців Інституту та інших вітчизняних і зарубіжних наукових і експертних інституцій.

7.      Відповідність тематичній спеціалізації Збірника Інституту є обов’язковою умовою для прийняття наукових матеріалів до розгляду редколегією.

8.      У складі редколегії журналу визначаються фахівці, відповідальні за остаточний добір та рецензування статей за фаховими напрямами, проект змісту чергового числа Збірника Інституту формується за їхніми поданнями за підсумками проведеного редколегією колективного обговорення, у разі необхідності – із запрошенням авторів статей.

9.      Періодичність виходу Збірника Інституту – щоквартальна, протягом року виходить чотири числа.

10. Тематична спеціалізація Збірника Інституту має відповідати вимогам ВАК України щодо фахових видань.