НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Науково-аналітичний щоквартальний збірник

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

Фахове видання
з економічних, філософських, політичних наук та державного управління.
Затверджено постановою Президії ВАК України
від 11 жовтня 2007 р. № 1-05/8


№ 1 (14), 2010 р.

№ 2 (15), 2010 р.

 

Архів

Засновник та видавець:

Національний інститут стратегічних досліджень

Редакційна рада:

Головний редактор Єрмолаєв А. В. - директор Інституту.

Заступник головного редактора Жаліло Я. А. - перший заступник директора Інституту, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Заступник головного редактора - відповідальний секретар Янішевський С. О. - кандидат історичних наук.

Члени редколегії:

Андрійчук В. Г. - доктор економічних наук, професор; Біла С. О. - доктор наук з державного управління, професор; Варналій З. С. - доктор економічних наук, професор; Власюк О. С. - доктор економічних наук, професор; Воротін В. Є. - доктор наук з державного управління, професор; Геєць В. М. - кадемік НАН України, доктор економічних наук; Горбатенко В. П. - доктор політичних наук, професор; Грицяк І. А. - доктор наук з державного управління, професор; Держалюк М. С. - доктор історичних наук; Жулинський М. Г. - академік НАН України, доктор філологічних наук; Кальниш Ю. Г. - доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник; Кресіна І. О. - доктор політичних наук, професор; Кримський С. Б. - доктор філософських наук, професор; Крисаченко В. С. - доктор філософських наук, професор; Кудряченко А. І. - доктор історичних наук, професор; Литвиненко О. В. - доктор політичних наук, старший науковий співробітник; Лібанова Е. М. - академік НАН України, доктор економічних наук; Мазур І. І. - доктор економічних наук, доцент; Макогон Ю. В. - доктор економічних наук, професор; Мокій А. І. - доктор економічних наук, професор; Михальченко М. І. - член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук; Надтока Г. М. - доктор історичних наук, професор; Попович М. В. - академік НАН України, доктор філософських наук; Прейгер Д. К. - доктор економічних наук, професор; Розова Т. В. - доктор філософських наук, професор; Рудий Г. Я. - доктор історичних наук, професор; Степико М. Т. - доктор філософських наук, професор; Тертичка В. В. - доктор наук з державного управління, доцент; Федулова Л. І. - доктор економічних наук, професор;Хилько М. І. - доктор філософських наук, професор; Чукут С. А. - доктор наук з державного управління, професор; Шевцов А. І. - доктор технічних наук, професор; Шеховцов В. С. - доктор технічних наук, старший науковий співробітник.


"Стратегічні пріоритети" - науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. У збірнику публікуються результати наукових досліджень проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і оборони України.

Видання розраховане на широке коло вітчизняних і зарубіжних фахівців, які досліджують проблеми розвитку українського суспільства.

© НІСД, Київ

УДК 32:33 (05) "540.3"

Зареєстрований
Міністерством юстиції України 26.06.2006 р.
Свідоцтво № 11337-210Р

Адреса редакції:
01030, м.Київ, вул. Пирогова, 7а, тел. 234-2065.