Україна: стратегічні пріоритети.
Аналітичні оцінки

Монографія, 2006 рік


Увазі читача пропонується четвертий випуск щорічних аналітичних оцінок Національного інституту стратегічних досліджень. Науковий пошук вчених інституту концентрується на актуальних питаннях внутрішньої і зовнішньої політики України.

Розглядаються проблеми трансформації політичної системи, ефективності державного управління і місцевого самоврядування, гуманітарного та етнополітичного розвитку, становлення громадянського суспільства, соціально-економічних перетворень, регіональної та оборонно-промислової політики, міжнародного співробітництва України.

Книга розрахована на широке коло вітчизняних та зарубіжних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, які займаються проблемами розвитку українського суспільства та держави.


ВСТУП

Розділ 1.ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1. Вибори-2006 та актуальні тенденції розвитку політичної системи України
1.2. Партії і політичні блоки - учасники виборчої кампанії 2006 р.
1.3. Новий Парламент - особливості структури і персонального складу
1.4. Організація роботи Верховної Ради України в умовах політичної реформи
1.5. Тенденції розвитку партійної системи України
1.6. Демократичні перетворення в Україні в контексті пострадянських політичних трансформацій
1.7. Шлях до консолідованої демократії

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Ефективність взаємодії гілок влади
2.2. Інститут президентства у сучасній політичній системі України
2.3. Самостійність територіальних громад: проблеми і шляхи досягнення
2.4. Післявиборчі особливості формування органів місцевого самоврядування
2.5. Роль громадських організацій у формуванні та розвитку оновленої системи місцевого самоврядування
2.6. Забезпечення ґендерного паритету в державному управлінні як умова підвищення ефективності влади

Розділ 3.ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

3.1. Актуальні завдання реформування системи освіти в Україні
3.2. Державне стимулювання інтелектуальної діяльності в Україні
3.3. Перспективи і пріоритети розвитку дослідницького потенціалу вітчизняної науки
3.4 Проблеми удосконалення законодавства України про свободу совісті та релігійні організації

Розділ 4. ПРІОРИТЕТИ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

4.1. Стратегічні орієнтири етнополітики України
4.2. Пріоритети етнокультурного розвитку України
4.3. Проблеми взаємодії етнічного та конфесійного чинників у розвитку українського суспільства
4.4. Державна політика взаємодії з українською діаспорою та питання проведення IV Всесвітнього форуму українців
4.5. Використання етнічного чинника в процесі виборчої кампанії 2006
4.6. Сучасні тенденції формування етноконфесійного простору Криму

Розділ 5. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

5.1. Вплив політичних змін на консолідацію українського суспільства
5.2. Проблеми взаємодії держави і громадських організацій та шляхи їх вирішення
5.3. Вдосконалення правової бази діяльності громадських організацій у контексті розвитку соціальних відносин в Україні

Розділ 6. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

6.1. Сучасні чинники економічної динаміки та ключові орієнтири макроекономічної стратегії України
6.2. Особливості монетарної політики та напрями трансформації монетарного режиму
6.3. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
6.4. Міграційні процеси як чинник впливу на стан людського капіталу України
6.5. Формування основних засад сталого розвитку України
6.6. Стан та перспективи розвитку енергетичного сектору економіки
6.7. Україна в міжнародному регіональному економічному співробітництві
6.8. Ключові орієнтири стратегії економічної та соціальної політики

Розділ 7. ОБОРОННА РЕФОРМА ТА ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

7.1. Досягнення й проблемні питання оборонної реформи
7.2. Науково-технологічна база ОПК України:проблеми і перспективи розвитку
7.3. Формування конкурентоспроможних виробничих структур ОПК: підходи та шляхи їх реалізації
7.4. Корпоратизація авіаційної і космічної галузей України: "за" і "проти" в умовах глобалізації
7.5. Утилізація звичайних боєприпасів і ракет в Україні

Розділ 8. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

8.1. Соціально-економічний розвиток регіонів України: чинники, тенденції та перспективи
8.2. Проблеми структурних та інституціональних змін на регіональному рівні
8.3. Бюджетне регулювання регіонального розвитку
8.4. Ділова та інноваційна активність суб'єктів малого підприємництва у регіонах
8.5. Кадрова політика у регіонах: нові реалії
8.6. Транскордонне співробітництво регіонів України: стан та перспективи
8.7. Транскордонне співробітництво у російсько-українських відносинах
8.8. Вплив розширення ЄС на транскордонне співробітництво України з центральноєвропейськими сусідами
8.9. Функціонування територій зі спеціальним режимом інвестування (на прикладі Закарпатської області)
8.10. Проблеми та пріоритети консолідації регіонів України

Розділ 9. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ І МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

9.1. Україна - ЄС: стан і перспективи розвитку стратегічного партнерства
9.2. Трансформація українсько-російських відносин у контексті нової зовнішньополітичної стратегії Росії
9.3. Російська військова присутність в Україні: шляхи вирішення існуючих проблем
9.4. Україна - США: проблеми реалізації стратегічного партнерства
9.5. Балто-Чорноморсько-Каспійський регіон: проблеми реалізації національних інтересів України
9.6. Стратегічні пріоритети Української держави на Близькому і Середньому Сході
9.7. Стратегічні орієнтири взаємовідносин України з Туреччиною
9.8. Особливості розвитку Азійсько-Тихоокеанського регіону і перспективи зовнішньої політики України
9.9. Україна в міжнародних процесах нерозповсюдження та контролю над озброєннями