Гуманітарна політика Української Держави в новітній період

Гуманітарна політика Української Держави в новітній період

Монографія, 2006 рік


У монографії на основі комплексного вивчення стану та тенденцій розвитку гуманітарної сфери українського суспільства запропоновано концептуальне бачення державної політики у цій царині, а також систему заходів щодо її реалізації. Значну увагу зосереджено на обґрунтуванні особливої ролі гуманітарної сфери у соціальному бутті Української нації. Досліджуються проблеми функціонування і розвитку суспільних відносин, позитивний поступ котрих впливає на стратегію гуманітарної політики сучасної Української Держави.

Праця буде корисною політикам, працівникам державного управління, науковцям, представникам аналітичної спільноти, викладачам вищих навчальних закладів, релігійним діячам, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасного українського суспільства та держави.


Передмова

Розділ 1. Гуманітарна політика як чинник поступу Української нації

Розділ 2. Політична культура громадян України: вектори змін

Розділ 3. Підстави формування української загально-національної ідеології на сучасному етапі

Розділ 4. Політика розвитку української культури

Розділ 5. Пошук ефективної парадигми мовної політики для сучасної України

Розділ 6. Конфесійне середовище українського соціуму: аналіз ключових параметрів

Розділ 7. Освітня політика в контексті євроінтеграції

Розділ 8. Науково-технологічна політика України: оцінки та перспективи

Розділ 9. Реалізація прав і свобод людини та громадянина в українському суспільстві

Розділ 10. Комунікативні аспекти гуманітарної політики

Розділ 11. Глобалізаційні впливи на гуманітарну сферу України

Післямова