УКРАЇНА В 2005–2009 рр.:
СТРАТЕГІЧНІ ОЦІНКИ СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНОГО
ТА СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Монографія

Київ-2009


ЗМІСТ

Анотація

Стратегічний вибір свободи (замість передмови)
(Рубан Ю. Г.)

Розділ 1. Демократизація суспільно–політичних процесів

1.1. Суспільний діалог і зміна правил політичної гри – якісно нові ознаки розвитку політичної системи України в 2005–2009 рр.
(Фісун О.А., Степико М.Т., Харченко Л.В.)

1.2. Проблеми консолідації демократії
(Фісун О. А., Грицяк Н. В., Сало І. С., Янішевський С. О.)

1.3. Політичні партії та процес демократизації суспільства
(Павленко І. А.)

1.4. Вільні вибори в умовах чинної виборчої системи
(Макаров Г. В., Янішевський С. О.)

1.5. Становлення громадянського суспільства
(Кальниш Ю. Г., Манжола П. Г., Опалько Ю. В., Пеліванова Н. І.)

Розділ 2. Україна як правова держава

2.1. Конституційний процес у контексті утвердження верховенства права
(Федоренко В. Л., Скрипнюк О. В., Рачинська М. П.)

2.2. Стан судової реформи в Україні
(Шутович В. В, Бесєдіна Н. І., Ус І. В.)

2.3. Модернізація правоохоронної системи України
(Усатий Г. О., Марущак А. І.)

2.4. Протидія корупції: роль влади та громадянського суспільства
(Дрьомов С. В., Валюшко І. В., Здіорук О. І.)

Розділ 3. Україна як соціальна держава

3.1. Національні пріоритети у сфері соціальної політики 2005–2009 роках
(Пищуліна О. М.)

3.2. Шляхи реалізації політики поліпшення якості життя населення України у 2005–2009 роках
(Лавриненко С. І., Пищуліна О. М., Шевченко О. В.)

3.2.1. Рівень життя населення та основні соціальні стандарти

3.2.2. Проблеми забезпечення послугами соціальної сфери

3.2.3. Формування системи соціального захисту на місцевому рівні

3.2.4. Головні напрями стратегії підвищення якості життя в Україні

3.3. Державна сімейна політика у питаннях охорони дитинства
(Коломієць О. О.)

3.3.1. Проблеми народжуваності та політика щодо подолання бідності сімей з дітьми в 2005–2009 роках

3.3.2. Політика щодо захисту прав дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

3.4. Динаміка зайнятості та складові ефективності ринку праці
(Пищуліна О. М.)

3.5. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні
(Пищуліна О. М.)

3.6. Суперечності соціальної політики в Україні: причини, фактори, шляхи подолання
(Пищуліна О. М.)

Розділ 4. Економічний розвиток України

4.1. Вектори економічного розвитку: зростання та його чинники
(Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Молдован О. О.)

4.1.1. Політико–економічні передумови зміни пріоритетів соціально–економічної політики в Україні

4.1.2. Еволюція чинників економічного зростання

4.1.3. Ризики коротко– та середньострокової перспективи і напрями їх подолання

4.2. Тенденції і суперечності економічного розвитку України в регіональному вимірі
(Біла С. О., Шевченко О. В., Жук В. І., Макогон Ю. В.)

4.2.1. Проблеми регіональних диспропорцій

4.2.2. Основні заходи у сфері регіональної політики

4.2.3. Основні стратегічні завдання регіональної політики

4.3. Становище грошово–кредитної сфери та проблеми валютно–грошової стабільності
(Белінська Я. В.)

4.3.1. Макроекономічні чинники впливу на процеси у фінансовому секторі економіки

4.3.2. Причини і наслідки інфляційних тенденцій

4.3.3. Тенденції зміни грошової пропозиції та розвиток банківської системи

4.3.4. Валютно–курсова політика

4.3.5. Основні ризики для валютно–грошової стабільності та напрями їх подолання

4.4. Еволюція бюджетно–податкової політики
(Молдован О. О., Шевченко О. В., Мірошниченко О. В.)

4.4.1. Орієнтири трансформації бюджетно–податкової політики 2005–2008 рр.

4.4.2. Динаміка надходжень та видатків Державного бюджету

4.4.3. Модернізація міжбюджетних відносин

4.4.4. Виклики та ризики для бюджетно–податкової сфери і напрями їх подолання

4.5. Україна в міжнародному поділі праці
(Бабанін О. С., Бреус С. В.)

4.5.1. Основні тенденції зовнішньоторговельних відносин

4.5.2. Цілі та пріоритети зовнішньоекономічної політики

4.6. Еволюція та перспективи конкурентоспроможності економіки України
(Покришка Д. С., Жаліло Я. А., Шкадюк В. Б.)

4.6.1. Суперечності економічної динаміки та структурні зміни в економіці

4.6.2. Інвестиційні процеси та їх вплив на структурні зрушення

4.6.3. Інвестиційний ресурс інноваційного розвитку економіки України

4.6.4. Виклики конкурентоспроможності національної економіки та стратегічні орієнтири структурних зрушень

Розділ 5. Соціокультурний розвиток України

5.1. Формування української національної ідентичності
(Портнов А. В.)

5.2. Роль держави у формуванні історичної пам’яті Українського народу
(Симоненко І. М., Ю. А. Зерній)

5.3. Забезпечення культурних прав громадян України як пріоритет державної політики
(Бакальчук В. О.)

5.4. Утвердження демократичних стандартів регулювання етнонаціональних відносин в Україні
(Тищенко Ю. А.)

5.5. Актуальні проблеми формування та реалізації етнонаціональної політики в Україні
(Мазука Л. І.)

5.6. Освіта як засіб соціалізації та самореалізації особистості
(Карпенко М. М.)

5.7. Інформаційна сфера України як чинник активізації суспільного розвитку та зміцнення національної ідентичності
(Гнатюк С. Л., Кияк М. Т.)

5.8. Гармонізація духовного розвитку й утвердження партнерської моделі державно–церковних відносин в Україні
(Здіорук С. І., Токман В. В.)

Розділ 6. Національна безпека Української держави

6.1. Забезпечення національної безпеки України в нових умовах
(Шевцов А. І., Шеховцов В. С., Їжак О. І., Куплевацька О. І., Мерніков Г. І.)

6.1.1. Цивілізаційний вибір України: завдання для безпекової політики
(Бурковський П. А.)

6.1.2. Трансформація політики національної безпеки України

6.1.3. Політика національної безпеки в умовах змішаної форми правління

6.1.4. Підвищення ефективності управління національною безпекою

6.2. Використання механізмів міжнародної колективної безпеки
(Горбулін В. П., Шевцов А. І., Брежнєва Т. В., Маляревський Є. В.)

6.2.1. Трансформація зовнішнього середовища. Вплив світової економічної кризи

6.2.2. Можливі політичні ініціативи щодо зміцнення гарантій безпеки України

6.2.3. Активізація участі України в європейських та світових процесах контролю над озброєннями

6.2.4. Підвищення ефективності партнерства України з НАТО

6.3. Реформування сектору безпеки
(Шевцов А. І., Шеховцов В. С., Герасимов А. П., Боднарчук Р. В., Куплевацька О. І., Шаталова О. Г., Гриненко О. В.)

6.3.1. Ініціативи Президента України щодо реформування сектору безпеки

6.3.2. Підвищення обороноздатності – запорука суверенітету

6.3.3. Стратегія перебудови ОПК. Складові ринкової трансформації

6.3.4. Антикризові заходи в оборонно–промисловому комплексі

6.3.5. Демократичний цивільний контроль

6.4. Нові підходи до захисту національних інтересів у сфері енергетичної безпеки
(Шевцов А. І., Бурковський П. А., Земляний М. Г., Бараннік В. О., Ряузова Т. В.)

6.4.1. Досвід забезпечення енергетичної безпеки України (2005–2009 рр.)

6.4.2. Нові європейські ініціативи щодо енергетичної безпеки.Уроки для України

6.4.3. Виклики енергетичній безпеці на сучасному етапі

6.4.4. Першочергові завдання захисту національних інтересів у сфері енергетичної безпеки

Розділ 7. Реалізація сталого зовнішньополітичного курсу України

7.1. Європейська інтеграція – основний та незмінний пріоритет зовнішньої політики України
(Рубан Ю. Г., Гаряча Ю. П., Гуцал С. А., Мітряєва С. І.)

7.2. Трансформація українсько–російських відносин: пошук основи для рівноправного партнерства
(Рубан Ю. Г., Снігир О. В., Микал О. К., Журавльова Ж. А.)

7.3. Україна – США: здобутки і перспективи стратегічного партнерства
(Курнишова Ю. В., Волович О. О.)

7.4. Співробітництво України зі стратегічними партнерами і сусідніми державами (рівень двосторонніх відносин)
(Савін С. Л., Каплинський О. В., Шелест Г. В., Воротнюк М. О.)

7.5. Реалізація стратегічних інтересів України в рамках регіональної взаємодії від Балтії до Каспію (багатостороння співпраця)
(Снігир О. В., Плаксенко М. Л., Рассоха Л. Л., Максименко І. В.)

7.6. Реалізація стратегічних інтересів України у Каспійсько–Центральноазійському регіоні
(Снігир О. В., Курнишова Ю. В., Мхитарян Н. І.)

7.7. Пріоритетні питання зовнішньої політики України на Близькому та Середньому Сході
(Швед В. О., Нагорний С. С.)

7.8. Співробітництво України з країнами Південної та Східної Азії
(Курнишова Ю. В., Кобзаренко А. М.)

Відомості про авторів

Вихідні дані