Я. Жаліло

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ

Монографія

Київ - 2009


Зміст

Анотація

Вступ

1. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки

1.1. Категоріальний апарат дослідження економічної стратегії в дискурсі економічної теорії

1.2. Методологічні засади стратегічних досліджень в економічній науці

2. Теоретико-методологічні засади формування стратегії держави в перехідній економіці

2.1. Чинники формування та реалізації економічної стратегії держави в економіці перехідного типу

2.1.1. Базисні завдання державної стратегії в ринковій економічній системі

2.1.2. Особливості економічної стратегії в перехідних економіках

2.1.3. Забезпечення дієздатності приватних суб’єктів економічних стратегій

2.1.4. Забезпечення дієздатності держави як суб’єкта економічної стратегії

2.1.5. Вплив глобалізації економічних процесів на дієздатність економічних стратегій

2.2. Забезпечення ефективності економічної стратегії держави: передумови, чинники та критерії оцінки

2.2.1. Принципи побудови ефективної економічної стратегії

2.2.2. Передумови й чинники ефективності економічної стратегії в нестабільній економіці

2.2.3. Економічна безпека як критерій ефективності економічної стратегії

3. Особливості реалізації економічної стратегії держави в процесі ринкових трансформацій в Україні

3.1. Стратегічні орієнтири трансформаційного процесу в Україні та їхня роль в еволюції моделей економічного розвитку

3.2. Стратегічні орієнтири політики економічного зростання в Україні

3.2.1. Початок періоду економічного зростання (1999-2002 рр.)

3.2.2. Відновлення експортних чинників та набуття нової якості зростання (2003-2004 рр.)

3.2.3. Період посилення політичних впливів на економічний розвиток (2005-2008 рр.)

4. Інструменти реалізації економічних стратегій та практика їх застосування в Україні

4.1. Монетарна та фіскальна політика як інструменти реалізації економічної стратегії держави

4.1.1. Інструментарій монетарної політики в Україні

4.1.2. Інструментарій фіскальної політики в Україні

4.2. Вплив стратегії держави на стратегії суб’єктів господарювання

4.2.1. Динаміка інвестиційних процесів як індикатор ефективності державної стратегії

4.2.2. Проблеми створення передумов для інноваційного розвитку в Україні

4.2.3. Забезпечення дієздатності суб’єктів господарювання

4.3. Недосконалість внутрішнього ринку як чинник деформації економічних стратегій

4.4. Вплив зовнішніх чинників на формування економічної стратегії

4.5. Системні перешкоди реалізації економічної стратегії в Україні

5. Завдання та механізми забезпечення ефективності економічної стратегії в Україні

5.1. Засади формування ефективної економічної стратегії в Україні

5.2. Основні пріоритети економічної стратегії України

5.2.1. Орієнтири «нової хвилі» економічних реформ

5.2.2. Стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів

5.2.3. Інституційне вдосконалення економіки

5.2.4. Розвиток людського капіталу

5.3. Макроекономічні інструменти реалізації стратегічних пріоритетів

5.3.1. Монетарна політика

5.3.2. Фіскальна політика

5.4. Врахування зовнішньоекономічних чинників у економічній стратегії держави

5.5. Забезпечення балансу економічних інтересів у стратегії розвитку суспільства

5.5.1. Збалансовані взаємовідносини між державою і бізнесом як передумова ефективності економічної стратегії

5.5.2. Соціальна відповідальність бізнесу як шлях до формування нової моделі розвитку економіки України

5.5.3. Економічний діалог як засіб суспільної консолідації у процесі соціально-економічного розвитку України

Післямова

Вихідні відомості