ДОПОВІДЬ

"Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році"


Доповідь “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” підготовлена в рамках виконання Розпорядження Президента України від 19 липня 2005 року №1122/2005-рп “Про підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України”.

У підготовці доповіді, у якій визначаються і досліджуються актуальні проблеми розвитку України та окреслюються шляхи їх вирішення, взяли участь провідні українські вчені, експерти, фахівці неурядових аналітичних центрів та інституцій.

Координація робіт з підготовки доповіді здійснювалася Першим заступником Глави Секретаріату Президента України І.В. Васюником. Організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки доповіді здійснювалось Національним інститутом стратегічних досліджень під керівництвом його директора, Радника Президента України Ю.Г. Рубана.


Зміст

Нація, до якої ми належимо: погляд з історичної перспективи

Розділ 1. Демократія в Україні: кроки до зрілості


1.1. Розвиток громадянського суспільства
1.1.1. Проблеми самоорганізації громадян
1.1.2. Влада і суспільство: діалог та відповідальність
1.1.3. Свобода слова в Україні
1.2. Утвердження верховенства права
1.2.1. Справедливість судочинства: напрями формування
1.2.2. Правове забезпечення адміністративної процедури
1.2.3. Права особи в кримінальному процесі
1.3. Становлення української політичної нації
1.3.1. Консолідоване суспільство - єдина нація
1.3.2. Україна - Батьківщина для всіх українських громадян

Розділ 2. Розвиток людини - шлях України у майбутнє


2.1. Модернізація системи освіти
2.1.1. Середня освіта-старт для нових поколінь
2.1.2. Вища освіта - квиток до успіху
2.1.3. Нація, яка безперервно навчається
2.2. Культура об'єднує націю
2.3. Мовна політика та захист національного інформаційного простору
2.4. Вдосконалення суспільно-релігійних відносин
2.5. Здоров'я людей - національне багатство
2.6. Захист довкілля

Розділ 3. Розвиток політичної системи України
та системи державного управління


3.1. Формування ефективної політичної моделі
3.1.1. Політична система України після президентських виборів 2004 року
3.1.2. Недоліки політичної реформи
3.1.3. Запровадження ефективної політичної моделі
3.2. Розвиток парламентаризму
3.2.1. Розвиток партійної системи
3.2.2. Формування парламентської більшості та коаліційного уряду
3.2.3. Правове унормування діяльності парламентської опозиції
3.2.4. Законодавчий процес
3.3. Реформування системи державного управління
3.3.1. Завдання адміністративної реформи
3.3.2. Реформування центральних органів виконавчої влади
3.3.3. Здійснення владних повноважень на місцевому рівні
3.3.4. Реформа державної служби
3.4. Реформа місцевого самоврядування
3.4.1. Завдання реформи
3.4.2. Адміністративно-територіальна реформа
3.4.3. Фінансово-економічна самостійність громад
3.5. Шляхи подолання корупції
3.5.1. Координація антикорупційних заходів
3.5.2. Вдосконалення нормативно-правової бази
3.5.3. Правоохоронні заходи

Розділ 4. Соціально-економічна політика держави


4.1. Головні підсумки соціально-економічного розвитку України у 2005 р
4.2. Виклики, які стоять перед Україною
4.3. Трансформація соціальної політики держави та забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку
4.3.1. Низький рівень життя та надмірне майнове розшарування населення
4.3.2. Стратегічні завдання щодо подолання бідності, реформування системи соціального захисту й політики доходів
4.3.3. Першочергові заходи щодо удосконалення системи соціального забезпечення та страхування
4.3.4. Боротьба з безробіттям та напрями реструктуризації ринку праці
4.4. Побудова сучасної конкурентоспроможної економіки
4.4.1. Низька конкурентоспроможність економіки - чинник гальмування економічного розвитку
4.4.2. Стратегічні завдання підвищення конкурентоспроможності національної економіки
4.5. Стратегічні орієнтири забезпечення макроекономічної стабільності
4.5.1. Сучасні тенденції у грошовій і валютній сферах
4.5.2. Першочергові завдання щодо стримування інфляції, забезпечення монетарної та валютно-курсової стабільності
4.5.3. Забезпечення стабільності і розвитку фінансової системи
4.6. Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку
4.6.1. Тенденції та проблеми у податково-бюджетній політиці
4.6.2. Стратегічні завдання реформування бюджетно-податкової системи
4.6.3. Реалізація нових підходів у сфері бюджетної політики
4.7. Оптимізація структури та відносин власності
4.7.1. Стратегічні завдання вдосконалення відносин власності та корпоративного управління
4.7.2. Пріоритети політики приватизації державного майна
4.7.3. Підвищення ефективності управління об'єктами державної власності
4.7.4. Проблеми та завдання розвитку підприємництва та провадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
4.8. Удосконалення організації та функціонування аграрного сектора
4.8.1. Сучасні соціально-економічні проблеми аграрного сектора України
4.8.2. Стратегічні орієнтири реформування аграрного сектора економіки
4.8.3. Першочергові завдання удосконалення аграрного ринку
4.8.4. Формування і реалізація політики сільського розвитку
4.9. Формування нової парадигми зовнішньоекономічної стратегії
4.9.1. Надмірна залежність економіки України від зовнішньоекономічних чинників
4.9.2. Входження у світову економічну систему
4.9.3. Стратегічні орієнтири нової парадигми зовнішньоекономіч ної стратегії України
4.9.4. Першочергові завдання щодо забезпечення паритетного зовнішньоекономічного співробітництва

Розділ 5. Державна регіональна політика


5.1. Тенденції регіонального розвитку України на сучасному етапі
5.1.1. Суспільно-політичний вимір розвитку регіонів
5.1.2. Людський розвиток: регіональний аспект
5.1.3. Економіка регіонів: здобутки і втрати
5.1.4. Роль держави у забезпеченні розвитку регіонів та місцевого самоврядування
5.2. Стратегічні вектори нової державної регіональної політики
5.2.1. Консолідація суспільства - умова національного поступу
5.2.2. Якість життя людини як критерій дієвої регіональної політики соціальної держави
5.2.3. Підвищення конкурентоспроможності на регіональному рівні як напрям пом'якшення диспропорцій регіонального розвитку
5.2.4. Економічна інтеграція регіонів України
5.2.5. Від бюджетного вирівнювання до бюджетного стимулювання
5.2.6. Стратегічні цілі та пріоритети державної регіональної політики у сфері екологічної безпеки

Розділ 6. Зовнішня політика України і міжнародна безпека


6.1. Глобальні виклики сучасності та стратегічні напрями нової зовнішньої політики України
6.1.1. Нова філософія зовнішньої політики України
6.1.2. Участь у глобальних світових процесах
6.2. Приєднання до ЄС - головне стратегічне завдання України
6.2.1. Проведення внутрішніх реформ - основний інструмент європейської інтеграції
6.2.2. Найближчі етапи на шляху інтеграції до ЄС
6.3. "Дорожня карта" євроатлантичної інтеграції України
6.3.1. Інтеграція в структури НАТО як ключовий чинник посилення безпеки
6.3.2. Пріоритети у відносинах з НАТО на найближчу перспективу
6.3.3. Врахування громадської думки та інформування населення про діяльність НАТО
6.4. Стратегічне партнерство Україна - США: реальність і перспективи
6.5. Якісна перебудова українсько-російських відносин
6.6. на шляху до ефективної зовнішньої регіональної політики

Авторський колектив