Регіональний філіал Національного інституту

стратегічних  досліджень в м.Ужгороді

Фонд ім. Фрідріха Еберта

Регіональне представництво в Україні

 

 

 

 

 

Підготовка нових членів ЄС – країн-сусідів України – до вступу в Шенген і виклики для України

 

 

МАТЕРІАЛИ МіжнароднОГО “круглОГО стОЛУ” експертів

(26 лютого 2007 р., с. Анталовці)

 

 

 

 

 

 

 

уЖГОРОД

    2007


ББК 66.3 (4 Укр)

 УДК 323.2(477)

П36   

У збірнику представлено виступи і матеріали учасників міжнародного „круглого столу” експертів „Підготовка нових членів ЄС – країн-сусідів України - до вступу в Шенген і виклики для України”, який відбувся      26 лютого 2007 року. В роботі “круглого столу”, організованого Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді та Регіональним представництвом Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні, за сприяння Посольства України в Словацькій Республіці, взяли участь експерти України, Словаччини, Угорщини, представники дипломатичних місій, органів державної влади та місцевого самоврядування, НУГО та ЗМІ.

На обговорення були винесені питання, повязані з реальним станом взаємовідносин між Україною та ЄС, підготовкою Словаччини та Угорщини до розширення Шенгенського простору, значенням структур громадянського суспільства в мінімізації негативних наслідків розширення Шенгену для України.

 

Редакційна колегія:

Андрійко В.І.,

Варналій З.С., д.е.н., проф.,

Мітряєва С.І., к.і.н., заслужений діяч науки і техніки України (головний редактор)

Електронна версія: www.niss.gov.ua

При повному або частковому відтворенні матеріалів цієї публікації посилання на видання обовязкове.

Видання здійснено за підтримки Фонду ім.Фрідріха  Еберта

Висловлені у виданні думки належать виключно авторам.

 

 
ISBN 966-8764-45-5                    

© Регіональний філіал Національного

інституту стратегічних  досліджень  в м. Ужгороді, 2007

 

© Фонд ім. Фрідріха Еберта,

Регіональне представництво в Україні, 2007

 


зміст