НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
1994-1996 рр.

ЗМІСТ
 

Анотацiя
Про наукову доповiдь Нацiонального iнституту стратегiчних дослiджень
"Нацiональна безпека України, 1994-1996 рр."
Передмова
Розділ I. Загальна характеристика національної безпеки України у 1994-1996 рр.
Розділ II. Актуальні проблеми національної безпеки України у різних суспільних сферах
        1. Політична безпека та оцінка її стану
        2. Негативні тенденції в економіці та їхній вплив на стан економічної безпеки
        3. Тенденції розвитку соціальних процесів
        4. Демографічний чинник
        5. Загрози національній безпеці в гуманітарній сфері
        6. Релігійна ситуація в Україні та міжцерковні конфлікти
        7. Стан і тенденції розвитку воєнної безпеки
        8. Особливості функціонування оборонно-промислового комплексу
        9. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері
        10. Регіональні проблеми національної безпеки
        11. Зовнішньополітичні аспекти
        12. Стан і проблеми забезпечення інформаційної безпеки
Розділ III. Стратегічні напрямки зміцнення національної безпеки України
        1. Шляхи підвищення політичної стабільності
        2. Створення системи забезпечення економічної безпеки
        3. Захист національних інтересів у сфері зовнішньої торгівлі
        4. Напрями стабілізації соціальної ситуації
        5. Заходи щодо зміцнення воєнної безпеки
        6. Пріоритети воєнно-технічної політики
        7. Підвищення рівня екологічної безпеки
        8. Головні напрямки демографічної політики
        9. Основні пріоритети інформаційної безпеки
Додаток. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України
Резюме
 
 


© 1997 НІСД webmaster@niss.gov.ua