СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Титул

Слово до читача
(Литвин В. М., Марчук Є. К., Патон Б. Є., Горбулін В. П.)

Національному інституту стратегічних досліджень 10 років

1. Народження і перші кроки (Пирожков С. I.)
2. Найважливіші підсумки роботи НІСД у 1997—2000 роках (Бєлов О. Ф.)
3. Спадкоємність у русі до нових досягнень (Власюк О. С.)

Розділ I. Державотворчий вимір національного поступу України

1. Етнічні процеси в Україні

1.1. Історичні передумови формування етнічної структури населення України (Крисаченко В. С.)
1.2. Етнічна динаміка і національні меншини в Україні (Пилявець Л. Б., Мітряєва С. I.)

2. Проблеми консолідації українського суспільства

2.1. Концептуальні засади гармонізації етнополітичних відносин в Україні (Фадєєв В. Б.)
2.2. Умови та механізми соціально-політичної консолідації суспільства (Паламарчук В. М., Швед В. О.)

3. Національна ідея України

3.1. Формування національної самосвідомості та патріотизму громадян України (Ситник П. К.)
3.2. Національна ідея в цивілізаційному процесі (Астаф’єв А. О.)
3.3. Політико-ідеологічне підгрунтя національної ідеї в сучасних умовах (Астаф’єв А. О.)

4. Ідеологія сучасного розвитку української нації

4.1. Проблеми формування ідеології національного розвитку України (Ситник П. К.)
4.2. Мовний фактор у формуванні ідеології державотворення (Карпенко М. М.)
4.3. Моральні засади трансформаційних процесів в Україні (Ситник П. К.)

5. Державно–церковні відносини як чинник розвитку громадянського суспільства (Здіорук С. I.)

5.1. Ідея національної Церкви і національної релігії у сучасному українському суспільстві
5.2. Релігійні чинники у політичному і суспільному житті сучасної України
5.3. Державно-церковні відносини у контексті стратегії інтеграції України в європейські та світові структури

Розділ II. Стратегії внутрішньополітичного розвитку України

1. Політична система України: проблеми та перспективи розвитку

1.1. Еволюція політичної системи в Україні (Здіорук С. I.)
1.2. Удосконалення виборчого законодавства — як реальний ресурс реформ (Здіорук С. I., Карпенко М. М.)
1.3. Місце та роль політичних партій в системі владних відносин (Здіорук С. I.)
1.4. Шляхи реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина (Паламарчук В. М.)
1.5. Підвищення ефективності та дієздатності функціонування політичних інститутів влади (Паламарчук В. М.)

2. Шляхи державно-адміністративного реформування

2.1. Щодо проблем децентралізації державного управління в умовах унітарного устрою України (Прозорова Н. М.)
2.2. Проблеми взаємодії державної влади та місцевого самоврядування в Україні (Черленяк I. I., Прозорова Н. М., Кляп М. П.)

Розділ III. Україна в системі міжнародних відносин

1. Україна в глобальному та регіональному вимірах

1.1. Україна як об’єкт у геополітичних стратегіях держав трансатлантичного регіону (Снігир О. В.)
1.2. Позаблоковість України: можливі втрати і здобутки (Лисицин Е. М.)
1.3. Перспективні регіони зовнішньополітичної активності (Нікішенко С. О., Кириченко В. П., Кузнєцов В. Л., Чумак В. М.)

2. Світові центри тяжіння та їхній вплив на політику України

2.1. Політика України в контексті розширення ЄС (Матійчик Я. П.)
2.2. Пріоритети та можливості взаємовідносин України зі США (Чумак В. М.)
2.3. Україна та еволюція російської політики на пострадянському просторі (Чумак В. М., Кузнєцов В. Л., Матійчик Я. П., Саділова К. В.)

3. Україна в колі сусідів

3.1. Українсько–польські відносини (Матійчик Я. П., Чумак В. М.)
3.2. Пріоритети розбудови ГУУАМ (Матійчик Я. П., Кузнєцов В. Л., Чумак В. М.)
3.3. Можливості Балто–Чорноморського співробітництва (Матійчик Я. П., Чумак В. М.)
3.4. Україна і перспективи Співдружності Незалежних Держав (Матійчик Я. П., Гриневич О. С., Чумак В. М.)

4. Україна та міжнародні структури безпеки

4.1. Співробітництво України зі структурами ООН (Матійчик Я. П., Кузнєцов В. Л., Чумак В. М.)
4.2. Особливе партнерство з НАТО (Перепелиця Г. М.)
4.3. Україна та європейські фактори безпеки (Кияк Т. Р., Молостовцева В. П., Мазанова О. В.)
4.4. Нові виклики міжнародній безпеці та позиціювання України в антитерористичній діяльності (Барков В. Ю., Шехов О. В.)

Розділ IV. Економічні чинники національного розвитку на межі століть

1. Пріоритети економічної політики держави (Жаліло Я. А.)

1.1. Особливості ролі й місця держави у перехідній економіці України
1.2. Проблеми забезпечення економічного зростання в Україні
1.3. Активізація внутрішнього ринку як визначального чинника стратегічного розвитку української економіки

2. Становлення конкурентоспроможності національної економіки (Базилюк Я. Б., Жаліло Я. А.)

2.1. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації світових економічних процесів
2.2. Умови формування економічного середовища підвищення конкурентоспроможності економіки України
2.3. Концептуальні засади підвищення конкурентоспроможності економіки України

3. Інвестиційна складова економічного зростання (Гриневич О. С., Жаліло Я. А.)

3.1. Національний інвестиційний потенціал як фундамент довгострокового економічного зростання
3.2. Інвестиційний клімат та іноземні інвестиції в Україні
3.3. Проблеми та перспективи активізації інвестиційних процесів

Розділ V. Проблеми соціально–демографічного розвитку та соціальна політика в Україні

1. Соціально-демографічні проблеми розвитку українського суспільства (Лакіза–Сачук Н. М.)

1.1. Динаміка та проблеми соціально–демографічного розвитку в Україні
1.2. Ринок праці, зайнятість населення та безробіття
1.3. Доходи та рівень життя населення

2. Соціально–демографічна політика як основа збереження людського капіталу та чинник забезпечення економічного зростання

2.1. Людський капітал як основа стабільності держави (Лакіза–Сачук Н. М.)
2.2. Соціально–економічний розвиток та якість людського капіталу (Лакіза–Сачук Н. М.)
2.3. Соціально–демографічні реалії України та політичні передумови подолання кризи людського капіталу (Лакіза–Сачук Н. М., Жаліло Я. А.)

3. Соціальні орієнтири розвитку держави

3.1. Соціальна політика: основні проблеми періоду глобалізації (Лакіза–Сачук Н. М.)
3.2. Становлення середнього класу в Україні (Лакіза–Сачук Н. М., Паламарчук В. М.)

Розділ VI. Воєнна та оборонно–промислова політика України

1. Ключові питання воєнної політики України

1.1. Воєнна доктрина України (Соболєв А. А.)
1.2. Міжнародна обстановка та оборонна достатність (Соболєв А. А.)
1.3. Позаблоковий статус України в контексті європейської безпеки (Павленко А. М.)
1.4. Проблеми державного кордону (Дмитров С. О.)
1.5. Міжнародно–правові проблеми іноземної військової присутності на території України (Перепелиця Г. М.)

2. Українська армія: стратегія реформування

2.1. Оптимізація функцій, завдань та структури Збройних Сил України (Корендович В. С.)
2.2. Особливості Державної програми реформування та розвитку ЗС України (Павленко А. М.)
2.3. Впровадження демократичного цивільного контролю в оборонній сфері України (Перепелиця Г. М.)

3. Оборонно–промислова політика

3.1. Особливості формування оборонно–промислової політики в Україні (Шевцов А. I., Шеховцов В. С., Головко В. В.)
3.2. Проблеми забезпечення ЗС України озброєнням і шляхи їхнього вирішення (Шеховцов В. С., Боднарчук Р. В.)
3.3. Оборонний бюджет (Шеховцов В. С., Головко В. В.)
3.4. Державна програма розвитку озброєнь і військової техніки (Шевцов А. I., Васильєв В. Г.)
3.5. Оборонно–промисловий комплекс за умов трансформації (Шевцов А. I., Боднарчук Р. В.)

4. Міжнародні аспекти воєнної політики

4.1. Військове співробітництво (Перепелиця Г. М.)
4.2. Контроль над озброєннями (Нестеров О. О.)
4.3. Участь України в миротворчих операціях (Перепелиця Г. М.)
4.4. Без’ядерний статус України в контексті європейського вибору (Нестеров О. О., Чумак В. М.)

Розділ VII. Інформаційна політика в Україні: становлення та стратегія розвитку

1. Інформаційна політика в Україні: стратегія розвитку (Додонов О. Г., Литвиненко О. В., Жигалюк В. В., Янішевський С. О.)

1.1. Глобалізація інформаційних систем та розвиток українського суспільства
1.2. Інформаційні технології як чинник суспільних перетворень
1.3. Соціокультурні чинники розвитку інформаційної сфери в Україні
1.4. ЗМІ в Україні: система та функції

2. Інформаційна політика органів державної влади:напрями удосконалення (Додонов О. Г., Литвиненко О. В., Янішевський С. О.)

2.1. Правова політика держави в інформаційній сфері
2.2. Інформаційно–пропагандистська діяльність органів державної влади
2.3. Державна політика інформаційної безпеки: ключові напрями

3. Державне управління та захист національних інформаційних ресурсів (Соснін О. В., Шиманський Л. Є., Мастяниця Й. У.)

Розділ VIII. Екологічний контекст суспільного розвитку України

1. Стан навколишнього природного середовища України

1.1. Забруднення природного середовища (Хміль Г. А.)
1.2. Надзвичайні ситуації природного походження (Агаркова Н. В.)
1.3. Надзвичайні ситуації техногенного походження (Агаркова Н. В.)

2. Глобальна екологічна криза та її прояви в Україні(Лавриненко С. I.)

2.1. Виснаження земельних ресурсів
2.2. Охорона повітряного басейну від зростаючого техногенного впливу
2.3. Використання водних ресурсів
2.4. Складнощі захоронення твердих відходів

3. Основні напрями та засоби екологічної політики України (Качинський А. Б.)

3.1. Економічна складова — запорука екологобезпечного розвитку держави
3.2. Політико–правове забезпечення екологічної діяльності
3.3. Гуманітарний чинник як основа екологічної парадигми розвитку
3.4. Екологізація науки та техніки, поширення екологічно сприятливих

Розділ IX. Стратегічні дослідження як наука

1. Стратегічний прогноз як об’єкт наукового аналізу (Степико М. Т., Барков В. Ю.)

1.1. Прогнозування та прогноз: межі можливого
1.2. Об’єктивні та суб’єктивні чинники прогнозного бачення майбутнього

2. Системне моделювання в стратегічних дослідженнях

2.1. Системне моделювання в суспільних науках (Качинський А. Б.)
2.2. Головні напрями використання системного моделювання в стратегічних дослідженнях (Власюк О. С.)

Післямова

Додатки

Зведений перелік друкованої продукції,виданої нiсд з моменту заснування (за станом на 01.06.2002)

Реквізит