№ 2, 2007 р. (pdf), (rar)
№ 1, 2007 р. (pdf), (rar)
№ 3, 2006 p. (pdf), (rar)
№ 2, 2006 р.
№ 1, 2006 р.
№ 3, 2005 р.
№ 2, 2005 р.
№ 1, 2005 р.
№ 4, 2004 р.
№ 3, 2004 р.
№ 2, 2004 р.
№ 1, 2004 р.
№ 3-4, 2003 р.
№ 2, 2003 р.
№ 1, 2003 р.
№ 4, 2002 р.
№ 3, 2002 р. (pdf ~3Mb)
№ 2, 2002 р.
№ 1, 2002 р.
№ 3-4, 2001 р.
№ 1-2, 2001 р.
№ 3-4, 2000 р.

Видавці та засновники:

Рада національної безпеки і оборони України
Національний інститут проблем міжнародної безпеки
Національний інститут стратегічних досліджень

Головний редактор - С.І. Пирожков – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки, доктор економічних наук, академік НАН України

Заступник головного редактора – О. С. Власюк – перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук

Заступник головного редактора – відповідальний секретар: А. Ф. Денисов – кандидат історичних наук

Члени редколегії: В. Ю. Барков – доктор політичних наук; О. Ф. Бєлов; А. C. Гальчинський – доктор економічних наук; В. П. Горбулін – академік НАН України; А. Ф. Гуцал; Т. Т. Ковальчук – доктор економічних наук; В. Г. Кремень – доктор філософських наук, академік НАН України; В. П. Кузьменко – кандидат економічних наук; О. П. Лановенко – доктор філософських наук; В. І. Мунтіян – доктор економічних наук; М. А. Ожеван – доктор філософських наук; Б. О. Парахонський – доктор філософських наук; Г. М. Перепелиця – доктор політичних наук; Д. К. Прейгер – доктор економічних наук; М. Т. Степико – доктор філософських наук; А. І. Сухоруков – доктор економічних наук; О. С. Уруський – доктор технічних наук; А. І. Шевцов – доктор технічних наук; О. К. Шевченко – доктор філософських наук; В. Я. Шевчук – доктор економічних наук

 

Над номером працювали:

Редагування: Л. В. Совер, Л. К. Надіон, Л. О. Буцень, В. І. Неслуженко

Запропоновані редакції матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська).

Частина тиражу надсилається за реєстром органам державної влади і управління в центрі та в областях.

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 5486 видане Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 18.09.2001 р.

Усі права застережені. При використанні матеріалів журналу посилання на "Стратегічну панораму" обов'язкове.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. Відповідальність за точність викладених фактів несе автор.

Формат 60х84/8. Папір офсетний №1.

Тираж 400 прим.

Адреса редакції:
01133, Київ-133, вул. Кутузова, 18/7
Тел. (044) 285 3466, факс (044) 284 8135

Макет та друк - "Академпрес"
01024, м. Київ-24, а/с 744 , тел./факс (044) 286-4238, 286-4283
E-mail: welcome@academpress.kiev.ua